Juma语言

语言名: Juma
ISO语言代码: jua
GRN语言编号: 11227
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Juma的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Juma的其他名称

Arara
Júma (ISO语言名称)
Kagwahibm
Kagwahiph
Kagwahiv
Kagwahiva
Katauixi
Kavahiva
Kawahip
Kawaib
Yuma
Yumá

说Juma的地方

Brazil

People Groups who speak Juma

Juma;

关于Juma信息

其他信息: Nearly_Extinct.

人口: 4