GRN Southern Africa

Hãy góp phần truyền tải lời răn của Chúa tại Venda, Botswana và Namibia. Đọc thêm

Phần quyên góp của bạn sẽ giúp đem lại những tin tốt lành về Chúa tới với các con chiên của người những người bị khiếm thị. Đọc thêm

Hãy là một thành viên trong số những người mang lại tin tốt lành về tình yêu của Chúa tới với những người ở vùng núi Drakensberg. Đọc thêm

Các sách học của Trường Chúa Nhật GNM dựa trên loạt truyện tranh của GRN. Đọc thêm

Phần quyên góp của bạn sẽ giúp chuyển những thông điệp này tới các cộng đồng ở Malawi. Đọc thêm

GRN Southern Africa

Trang này hiện chưa có bằng tiếng Anh.
If you would like to help translate this site please click here.

GRN in Southern Africa is an evangelical ministry helping Christian workers, evangelical churches and missionaries to reach the non-reading community with the gospel of Jesus Christ, by supplying them with:

  1. MP3 and CD audio programmes
  2. audio-visual discipleship programmes

All our audio-visual materials are ideally suited for cross-cultural evangelism in more than 65 languages of Southern Africa.

Click here to find languages spoken and recordings available in South Africa.

Promote GRN Southern Africa! Brochures are available explaining the mission and vision of GRN SA. Click here to download brochures for sharing and printing.

Email for any inquiries re languages recorded or more information about GRN materials.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm