Chúng tôi thu âm cái gi?

Mục đích của GRN là chuyển tải các thông điệp của Chúa một cách chính xác và rõ ràng bằng từng thứ tiếng và nên văn hóa, đặc biệt là đưa thông điệp của Chúa tới với những người nhỏ bé, sống tách biệt và thiếu thốn. Để làm được điều này chúng tôi sản xuất một loạt các sản phẩm nghe-nhìn. Những chương trình nghe của chúng tôi bao gồm các thành tố khác nhau. Tùy thuộc vào tập tính văn hóa vùng miền mà, nhu cầu của người bản địa và các hỗ trợ có sẵn để có thể chạy chương trình.Các bài hát: Phần lớn các nền văn hóa người ta đều yêu thích ca hát. Các bài hát dễ nhớ hơn là văn xuôi. Nơi nào các nhà truyền tin có thể giao tiếp bằng các bài hát địa phương thì thông điệp ấy sẽ có tác dụng to lớn. Một vài năm trước đây, việc nghe bằng fhi âm truyện kể về sự hy sinh và sống laojcuar Chúa Jesues được ghi thành bài hát với những nhạc cụ truyền thống và theo văn hóa truyền thống, một người đàn ông từ một làng nhỏ bế trong Bịnh Milne của PNG đã nói" Nếu các nhà truyền đọa có thể mang ời Chúa tới chúng tôi nghay từ đầu bằng cách này thì sự hưởng ứng đã có thể đông hơn".Văn bản: Nơi nào các băn bản được dịch ra và thuận tiện hơn là có thể được thu âm thì điều đó có thể giúp được rất nhiều người. Các chương trình bayg có thể bao gồm các loại sách như Kinh Thánh, các tuyển chọn, các bài đọc dễ hiểu và các sản phẩm tương tự khác.Bằng chứng: Chuyện về một người bản địa đã làm một cuộc hành trình từ scais chết đến sự sống sẽ có những tác động to lớn.Thơi ca và tục ngữ: Rất nhiều nền văn hóa đnahs giá cao loại hình nghệ thuật này. Nếu nhunwgx người giúp đỡ tại bản địa có thể truyền lại sự thật trong KInh thánh dưới dạng nghệ thuật này thì nó sẽ có sức mạnh to lớn tới trái tim.Kịch, hội thoại, hỏi đáp: đã có thể được dùng và mang lại các hiệu quả lớn.Rất nhiều chương trình nghe của chúng tôi mang tên chung như " Lời của sự sống". Các chương trình này bao gồm các thành phần trên nhưng chủ yếu là dựa trên thư viện văn bản của chúng tôi bao gồm các câu chuyện Kinh Thánh đơn giản và thông điệp từ Kinh Thánh
  • Select from a range of programs in over 6,000 languages.

Tìm hiểu thêm