Vì sao dùng cách kể chuyện?

Chúa Jesus của chúng ta là một trong những người truyên giáo vĩ đại nhất trong lịch sử. Phương pháp truyền giáo của Cha chính là thông qua kể chuyện - kết hợp cùng các hình ảnh và chi tiết lấy từ cuộc sống đời thường để minh họa cho thông ddiepj của mình. Cha đã khơi dạy khát vọng tìm hiểu sự thật từ trong con tim của con người thông qua hình thức này. Ngày nay kể chuyệnlà cách hiệu ủa để tìm kiếm các trái tim. Kể chuyện là phương pháp có quyền năng nhất để khơi dạy cảm xúc và trí tưởng tượng và qua đó truyền tải những thông tin quan trọng từ thế ghệ này tới thế hệ khác. Điều chúng ta luôn ghi nhớ về tất cả những lời dạy không phải là : 3 điểm chính' mà chiinhs là những hình minh họa.Ngay từ đầu tiên, GRN đã theo cacxs của Chúa và sử dụng các câu chuyện trong kinh thánh để truyền tải sự thật tôn giáo và cho rất nhiều các kết quả tốt. Một ví dụ mà chúng ta luôn nhắc đến đã xảy ra vài năm trước đây. Một toán các nhà truyền giáo tuwftinhf nguyện được phân công tới vùng sâu xa nhất của bộ lạc vùng Upper Volta ( nya là Burkina Faso) ở Châu Phi. Khi họ đến họ đã rất ngac j nhiên phát hiện ra rằng bộ lạc trưởng chừng như chưa được khai phá văn minh này lại biêt về Jesus từ lâu. 15 năm trước đó, một trong số những nhóm truyền đạo của chúng rta đã thu âm cho bộ lạc này bằng ngôn ngữ của họ. Người dân ở đây đã nhớ nằm lòng các câu chuyện được kể trên các file thu âm đó và đã biết được về con đường của Chá nhiều năm trước đó truowcs khi đoàn mục vụ tới. Ngày nay, cuộc sống của họ vẫn được chi phối bởi các câu truyện trong kinh Thánh. Để có thể đựat được hiệu quả tốt nhất, các câu chuyện cần phải được kể bằng tiếng đị phương và không bị ngăn trở bời gngôn ngữ khác lạ. sự phối hợp của của câu truyện kinh thánh, gộng bản địa và lời cầu nguyện của các tín dân sẽ giúp những câu truyện cổ xưa được tiếp tục lưu truyền trên thế giới
  • Down through the centuries, storytelling has been a most effective way to communicate.

  • Storytelling has always been an effective way to communicate. Jesus used stories or parables when He taught the crowds. For years GRN has followed Christ's method and used storytelling to communicate spiritual truths.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm