Hỗ trợ

Hỗ trợ

Trang này chứa các tài liệu mới nhất và phần mềm cho các máy nghe nhạc quay tay.

Tài liệu

Giới thiệu về Saber (67kb PDF) là một hướng dẫn nhanh để sử dụng bàn phím và điện nguồn của Saber, như cũng như tài liệu hướng dẫn người chơi và phụ kiện. (Phiên bản ngày 24 Tháng Hai 2010). Xem thêm phiên bản giản Trung Quốc.

Saber Hướng dẫn sử dụng (390KB PDF) cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng máy nghe nhạc, chăm sóc cho pin, và tải âm thanh vào máy nghe nhạc. (Phiên bản ngày 24 Tháng Hai 2010)

Saber Hướng dẫn bảo trì (962KB PDF) cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và sơ đồ của các bên trong của máy nghe Saber, thông số kỹ thuật, hướng dẫn xử lý vấn đề và hướng dẫn tháo gỡ và lắp ráp lại. (Phiên bản ngày ngày 25 tháng 10 năm 2010)

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm