Máy phát MP3 chạy bằng tay 'Saber'

Saber là máy phát thanh kỹ thuật số xách tay với năng lượng gió được sử dụng tại những vùng không có điện hoặc ắc qui rất đắt.Nó có âm li, loa và thùng phát do đó có thể bật ở cường độ âm thanh lớn và có chất lượng tố. Nó khá lý tưởng để sử dụng cho cá nhóm. Nó cũng có thể dùng để diễn thuuyeets và phát nhạc tốt.Saber được chạy từ các ắc qui nbeen trong có thể xạc lại được. Máy phát điện được lắp bên trong thiết bị cho phép nó có thể xạc năng lượng bằng cách quay tay. Các nguồn năng lượng ngoài như ổ điện xoay chiều, năng lượng mắt trời hay pin đều có thể được sử dụng để nạp năng lượng cho thiết bị.Việc sử dụng thiets bị rất đơn giản và có thể được truyền lại cho những người mù chữ và không có kiến thức về kỹ thuật.Máy Daber phát
  • SaberCopy - Load up your Saber, SD cards, USB Drives and other MP3 players and smart phones with GRN's recordings.
  • Saber in Service - What the field testing revealed - As the Saber will be used to deliver the gospel in many areas of the world, it's of the utmost importance that it is reliable, easy to use, hard wearing, and practical.
  • The Heart of GRN: Telling the story of Jesus - From humble beginnings in the 1930s to the cutting edge technology of the 21st Century, GRN has continued to move forward in its quest to go into the whole world and preach the gospel to every creature.
  • Saber player Fact Sheet - GRN's new Saber is a "solid-state" digital audio player. The playback system is entirely electronic, with no moving parts. It uses the commonly available MP3 or WMA formats to enable large amounts of audio to be stored and played back at high quality.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm