Ngurra Pirningkatja 2000 - Ngaanyatjarra

Bản nghe này có hữu ích không?

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Tên chương trình: 80688
Thứ tiếng: Ngaanyatjarra

Thời lượng chương trình: 1:38:31

Mama Kuurtu Kutjulu Palyalpayi

3:21

1. Mama Kuurtu Kutjulu Palyalpayi

Puurpa Tjiitja-Kurayitjanya-rna Marninypungama

1:22

2. Puurpa Tjiitja-Kurayitjanya-rna Marninypungama

Yurtitjunu-ya Wartangka

2:14

3. Yurtitjunu-ya Wartangka

Tjiitjalunta Kutjulu Wankalku

1:27

4. Tjiitjalunta Kutjulu Wankalku

Pitja Ngarltunytjulu-lanyatju Kanyinma

1:31

5. Pitja Ngarltunytjulu-lanyatju Kanyinma

Tjiitja, Katun Nyinarra

2:14

6. Tjiitja, Katun Nyinarra

Kuurti Walykumunu, Pitja Tjarrpa-rni

1:57

7. Kuurti Walykumunu, Pitja Tjarrpa-rni

Tjiitja, Tjiitja

2:33

8. Tjiitja, Tjiitja

Parltjila-rni Tjurrkurlmarra, Mama Kuurr

1:12

9. Parltjila-rni Tjurrkurlmarra, Mama Kuurr

Ngarringu-rna Nyangu

2:32

10. Ngarringu-rna Nyangu

Wangka Pirni Walykumunu

0:47

11. Wangka Pirni Walykumunu

Tjiitjanya Mukulyanytju Tjilku Pirnikurtu

1:05

12. Tjiitjanya Mukulyanytju Tjilku Pirnikurtu

Turlku Payipultatja 136

2:33

13. Turlku Payipultatja 136

Kuurrti Walykumununya Kanyinma

1:29

14. Kuurrti Walykumununya Kanyinma

Tjiitjanya-rnatju Tirtu Wananma

2:31

15. Tjiitjanya-rnatju Tirtu Wananma

Yarltirranyangka-rna

3:15

16. Yarltirranyangka-rna

Ngayulu-rna Kawarnkatingu

3:10

17. Ngayulu-rna Kawarnkatingu

Ngayulu-lankun Kuliltjarra Nyinarratjaku

1:41

18. Ngayulu-lankun Kuliltjarra Nyinarratjaku

Yutjuwana tjarrpama-la

1:15

19. Yutjuwana tjarrpama-la

Tjiitjanya Mukulyanytju Tjilku Pirnikurtu

1:04

20. Tjiitjanya Mukulyanytju Tjilku Pirnikurtu

Tjiitjanya-lampa Mirrirringu

1:51

21. Tjiitjanya-lampa Mirrirringu

Ngula-rnanta Nyaku

2:39

22. Ngula-rnanta Nyaku

Yankukitja Yankukitja

4:46

23. Yankukitja Yankukitja

Kuurrti Walykumununya Kanyinma

1:28

24. Kuurrti Walykumununya Kanyinma

Ngaanguru-lan Tjiitjanya Marninypungama

2:42

25. Ngaanguru-lan Tjiitjanya Marninypungama

Manyawa Yilkaringka Yirrnyara

2:43

26. Manyawa Yilkaringka Yirrnyara

Tjukurrpa Marlangkatja

2:24

27. Tjukurrpa Marlangkatja

Tjiitjanya-lampa Mirrirringu

1:52

28. Tjiitjanya-lampa Mirrirringu

Yiwarra Kutjarranya

1:50

29. Yiwarra Kutjarranya

Turlku Payipultatja 136

2:37

30. Turlku Payipultatja 136

Yurtitjunu-ya Wartangka

2:14

31. Yurtitjunu-ya Wartangka

Tjiitjanya-rnatju Tirtu Wananma

2:31

32. Tjiitjanya-rnatju Tirtu Wananma

Tjiitja, Tjiitja

2:34

33. Tjiitja, Tjiitja

Pitja Ngarltunytjulu-lanyatju Kanyinma

1:32

34. Pitja Ngarltunytjulu-lanyatju Kanyinma

Wangka Pirni Walykumunu

0:53

35. Wangka Pirni Walykumunu

Mama Kuurtu Kutjulu Palyalpayi

3:21

36. Mama Kuurtu Kutjulu Palyalpayi

Tayimku-lan Ngurrpa Pitjatjaku

2:10

37. Tayimku-lan Ngurrpa Pitjatjaku

Tjiitja, Katun Nyinarra

2:14

38. Tjiitja, Katun Nyinarra

Kuurti Walykumunu, Pitja Tjarrpa-rni

1:57

39. Kuurti Walykumunu, Pitja Tjarrpa-rni

Ngarringu-rna Nyangu

2:32

40. Ngarringu-rna Nyangu

Pitja Ngarltunytjulu-lanyatju Kanyinma

1:32

41. Pitja Ngarltunytjulu-lanyatju Kanyinma

Parltjila-rni Tjurrkurlmarra, Mama Kuurr

1:11

42. Parltjila-rni Tjurrkurlmarra, Mama Kuurr

Wangka Pirni Walykumunu

0:48

43. Wangka Pirni Walykumunu

Tjiitjanya Mukulyanytju Tjilku Pirnikurtu

1:04

44. Tjiitjanya Mukulyanytju Tjilku Pirnikurtu

Tjiitjanya Yini Walykumunu Mularrpa

1:12

45. Tjiitjanya Yini Walykumunu Mularrpa

Yutjuwana tjarrpama-la

1:13

46. Yutjuwana tjarrpama-la

Turlku-la Yinkarra Tjiitjanya Marninypungama

1:07

47. Turlku-la Yinkarra Tjiitjanya Marninypungama

Puurpa Tjiitja-Kurayitjanya-rna Marninypungama

1:21

48. Puurpa Tjiitja-Kurayitjanya-rna Marninypungama

Ngaanguru-lan Tjiitjanya Marninypungama

2:38

49. Ngaanguru-lan Tjiitjanya Marninypungama

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2000 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan