Story of Beginning - Ngaanyatjarra

Bản nghe này có hữu ích không?

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch.

Tên chương trình: 80673
Thứ tiếng: Ngaanyatjarra

Thời lượng chương trình: 2:18:23

Genesis 1:1-25; Bài hát

3:38

1. Genesis 1:1-25; Bài hát

Genesis 1:26-2:23; Bài hát

2:54

2. Genesis 1:26-2:23; Bài hát

Genesis 2:15-3:24; Bài hát: Count Your Blessings

4:19

3. Genesis 2:15-3:24; Bài hát: Count Your Blessings

Genesis 4:1-16; Bài hát

4:16

4. Genesis 4:1-16; Bài hát

Genesis 6:9-7:24 and 2 Peter 2:5, Bài hát

4:02

5. Genesis 6:9-7:24 and 2 Peter 2:5, Bài hát

Genesis 11:1-9; Bài hát: Turn Your Eyes Upon Jesus

2:49

6. Genesis 11:1-9; Bài hát: Turn Your Eyes Upon Jesus

Genesis 12:1-9; Bài hát: God Be with You 'Til We Meet Again

3:21

7. Genesis 12:1-9; Bài hát: God Be with You 'Til We Meet Again

Genesis 13:1-13; Bài hát

2:34

8. Genesis 13:1-13; Bài hát

Genesis 16:1-16, 18:1-15, 21:1-3

2:42

9. Genesis 16:1-16, 18:1-15, 21:1-3

Genesis 18:16-33; Bài hát

3:40

10. Genesis 18:16-33; Bài hát

Genesis 21:9-19; Bài hát

3:05

11. Genesis 21:9-19; Bài hát

Genesis 22:1-14; Bài hát: Blessed Be the Name

3:18

12. Genesis 22:1-14; Bài hát: Blessed Be the Name

Genesis 24:1-67; Bài hát, Lead Me to the Rock that Is Higher

3:18

13. Genesis 24:1-67; Bài hát, Lead Me to the Rock that Is Higher

Lời giới thiệu; Bài hát, Turn Your Eyes Upon Jesus

3:38

14. Lời giới thiệu; Bài hát, Turn Your Eyes Upon Jesus

Genesis 26:12-33

2:35

15. Genesis 26:12-33

Genesis 27: 1-37

3:43

16. Genesis 27: 1-37

Genesis 28

3:12

17. Genesis 28

Genesis 29 - 30:24

3:17

18. Genesis 29 - 30:24

Genesis 32-33

2:47

19. Genesis 32-33

Genesis 37:1-11

2:45

20. Genesis 37:1-11

Genesis 37: 12-36; Bài hát, Burdens Are Lifted at Calvary

4:34

21. Genesis 37: 12-36; Bài hát, Burdens Are Lifted at Calvary

Genesis 39

2:57

22. Genesis 39

Genesis 41

3:17

23. Genesis 41

Genesis 42

3:46

24. Genesis 42

Genesis 43-45:15

3:59

25. Genesis 43-45:15

Genesis 45:25-46:30, 50:15, 21; Bài hát

3:21

26. Genesis 45:25-46:30, 50:15, 21; Bài hát

Bài hát: More about Jesus Would I Know

0:47

27. Bài hát: More about Jesus Would I Know

Exodus 2:1-10; Bài hát, More about Jesus

3:39

28. Exodus 2:1-10; Bài hát, More about Jesus

Exodus 3: 1-12; Bài hát, Do Not Pass Me By

2:58

29. Exodus 3: 1-12; Bài hát, Do Not Pass Me By

Exodus 5-9; Bài hát

3:15

30. Exodus 5-9; Bài hát

Exodus 11-12; Bài hát, Blessed Be the Name

5:16

31. Exodus 11-12; Bài hát, Blessed Be the Name

Exodus 13:21 to 14:31: Bài hát, God Be with You 'til We Meet

3:43

32. Exodus 13:21 to 14:31: Bài hát, God Be with You 'til We Meet

Exodus 16:1-31; Bài hát

3:03

33. Exodus 16:1-31; Bài hát

Exodus 19:1 to 20:17; Ten Commandments, Bài hát

3:51

34. Exodus 19:1 to 20:17; Ten Commandments, Bài hát

Bài hát: Oh, How I Love Jesus

0:44

35. Bài hát: Oh, How I Love Jesus

Exodus 31:18 to 32:32; Bài hát, Oh, How I Love Jesus

3:19

36. Exodus 31:18 to 32:32; Bài hát, Oh, How I Love Jesus

Exodus 25 to 40; Bài hát, Count Your Blessings

4:15

37. Exodus 25 to 40; Bài hát, Count Your Blessings

Numbers 13:1 to 14:35: Bài hát, In the Sweet By and By

3:17

38. Numbers 13:1 to 14:35: Bài hát, In the Sweet By and By

Numbers 20:1-13; chorus

2:46

39. Numbers 20:1-13; chorus

Numbers 21: 4-9, John 3:14-15; Bài hát, Lead Me to the Rock

3:29

40. Numbers 21: 4-9, John 3:14-15; Bài hát, Lead Me to the Rock

Deuteronomy 32:45-52, John 14:1-3; There's a Land Fairer

3:05

41. Deuteronomy 32:45-52, John 14:1-3; There's a Land Fairer

Bài hát: Blessed Be the Name

2:50

42. Bài hát: Blessed Be the Name

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1996 GRN & WBTA. Scripture text copyright Wycliffe Bible Translators-Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan