Genesis - Arrernte, Eastern

Bản nghe này có hữu ích không?

bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích

Tên chương trình: 65561
Thứ tiếng: Arrernte, Eastern

Thời lượng chương trình: 9:39:25

Genesis  1-6 - Track 1

0:38

1. Genesis 1-6 - Track 1

Genesis 1:1-2

0:56

2. Genesis 1:1-2

Genesis 1:3-5

0:53

3. Genesis 1:3-5

Genesis 1:6-8

1:13

4. Genesis 1:6-8

Genesis 1:9-13

1:41

5. Genesis 1:9-13

Genesis 1:14-19

1:58

6. Genesis 1:14-19

Genesis 1:20-23

1:36

7. Genesis 1:20-23

Genesis 1:24-31

3:53

8. Genesis 1:24-31

Genesis 2:1-6

2:05

9. Genesis 2:1-6

Genesis 2:7

0:26

10. Genesis 2:7

Genesis 2:8-25

5:57

11. Genesis 2:8-25

Genesis 3:1-5

2:21

12. Genesis 3:1-5

Genesis 3:6-7

1:37

13. Genesis 3:6-7

Genesis 3:8-13

1:54

14. Genesis 3:8-13

Genesis 3:14-15

1:19

15. Genesis 3:14-15

Genesis 3:16

0:36

16. Genesis 3:16

Genesis 3:17-19

1:57

17. Genesis 3:17-19

Genesis 3:20-24

2:19

18. Genesis 3:20-24

Genesis 4:1-16

6:33

19. Genesis 4:1-16

Genesis 4:17-24

3:46

20. Genesis 4:17-24

Genesis 4:25-26

0:56

21. Genesis 4:25-26

Genesis 5

7:07

22. Genesis 5

Genesis 6:1-4

2:02

23. Genesis 6:1-4

Genesis 6:5-8

1:48

24. Genesis 6:5-8

Genesis 6:9-13

1:03

25. Genesis 6:9-13

Genesis 6:14-22

4:21

26. Genesis 6:14-22

Genesis 7:1-4

2:19

27. Genesis 7:1-4

Genesis 7:5-24

4:01

28. Genesis 7:5-24

Genesis 8:1-19

5:52

29. Genesis 8:1-19

Genesis 8:20-22

2:23

30. Genesis 8:20-22

Genesis 9:1-17

5:51

31. Genesis 9:1-17

Genesis 9:18-29

3:46

32. Genesis 9:18-29

Genesis 10:1

0:29

33. Genesis 10:1

Genesis 10:2-5

1:36

34. Genesis 10:2-5

Genesis 10:6-20

4:22

35. Genesis 10:6-20

Genesis 10:21-32

3:33

36. Genesis 10:21-32

Genesis 11:1-9

3:41

37. Genesis 11:1-9

Genesis 11:10-26

3:41

38. Genesis 11:10-26

Genesis 11:27-32

2:08

39. Genesis 11:27-32

Genesis 12:1-9

4:20

40. Genesis 12:1-9

Genesis 12:10-20

3:35

41. Genesis 12:10-20

Genesis 13

6:05

42. Genesis 13

Genesis 14:1-13

7:33

43. Genesis 14:1-13

Genesis 14:14-16

2:03

44. Genesis 14:14-16

Genesis 14:17-24

3:54

45. Genesis 14:17-24

Genesis 15

8:58

46. Genesis 15

Genesis 16

6:56

47. Genesis 16

Genesis 17

7:53

48. Genesis 17

Genesis 18:1-15

4:20

49. Genesis 18:1-15

Genesis 18:16-33

5:13

50. Genesis 18:16-33

Genesis 19:1-22

6:54

51. Genesis 19:1-22

Genesis 19:23-29

1:43

52. Genesis 19:23-29

Genesis 19:30-38

2:30

53. Genesis 19:30-38

Genesis 20

4:54

54. Genesis 20

Genesis 21:1-8

1:48

55. Genesis 21:1-8

Genesis 21:9-21

3:46

56. Genesis 21:9-21

Genesis 21:22-34

3:26

57. Genesis 21:22-34

Genesis 22:1-19

5:50

58. Genesis 22:1-19

Genesis 22:20-23

1:02

59. Genesis 22:20-23

Genesis 23

5:56

60. Genesis 23

Genesis 24

24:25

61. Genesis 24

Genesis 25:1-6

1:54

62. Genesis 25:1-6

Genesis 25:7-11

1:12

63. Genesis 25:7-11

Genesis 25:12-18

2:21

64. Genesis 25:12-18

Genesis 25:19-28

4:24

65. Genesis 25:19-28

Genesis 25:29-34

3:06

66. Genesis 25:29-34

Genesis 26:1-11

5:33

67. Genesis 26:1-11

Genesis 26:12-17

2:01

68. Genesis 26:12-17

Genesis 26:18-35

8:44

69. Genesis 26:18-35

Genesis 27

17:09

70. Genesis 27

Genesis 28:1-5

3:03

71. Genesis 28:1-5

Genesis 28:6-9

1:22

72. Genesis 28:6-9

Genesis 28:10-22

5:17

73. Genesis 28:10-22

Genesis 29:1-14

5:28

74. Genesis 29:1-14

Genesis 29:15-30

5:37

75. Genesis 29:15-30

Genesis 29:31-35

2:59

76. Genesis 29:31-35

Genesis 30:1-24

9:20

77. Genesis 30:1-24

Genesis 30:25-43

8:13

78. Genesis 30:25-43

Genesis 31:1-21

8:20

79. Genesis 31:1-21

Genesis 31:22-42

8:49

80. Genesis 31:22-42

Genesis 31:43-55

4:59

81. Genesis 31:43-55

Genesis 32:1-21

8:07

82. Genesis 32:1-21

Genesis 32:22-32

4:04

83. Genesis 32:22-32

Genesis 33

7:27

84. Genesis 33

Genesis 34

11:58

85. Genesis 34

Genesis 35:1-15

6:45

86. Genesis 35:1-15

Genesis 35:16-20

2:20

87. Genesis 35:16-20

Genesis 35:21-22

0:46

88. Genesis 35:21-22

Genesis 35:23-26

1:11

89. Genesis 35:23-26

Genesis 35:27-29

0:51

90. Genesis 35:27-29

Genesis 36:1-8

3:09

91. Genesis 36:1-8

Genesis 36:9-19

2:52

92. Genesis 36:9-19

Genesis 36:20-30

2:39

93. Genesis 36:20-30

Genesis 36:31-43

3:44

94. Genesis 36:31-43

Genesis 37:1-4

2:09

95. Genesis 37:1-4

Genesis 37:5-11

3:03

96. Genesis 37:5-11

Genesis 37:12-36

10:16

97. Genesis 37:12-36

Genesis 38

13:04

98. Genesis 38

Genesis 39:1-6

2:52

99. Genesis 39:1-6

Genesis 39:6-23

6:03

100. Genesis 39:6-23

Genesis 40

7:52

101. Genesis 40

Genesis 41:1-36

13:54

102. Genesis 41:1-36

Genesis 41:37-57

9:14

103. Genesis 41:37-57

Genesis 42:1-5

2:08

104. Genesis 42:1-5

Genesis 42:6-28

9:27

105. Genesis 42:6-28

Genesis 42:29-38

5:03

106. Genesis 42:29-38

Genesis 43

14:32

107. Genesis 43

Genesis 44

13:40

108. Genesis 44

Genesis 45

10:46

109. Genesis 45

Genesis 46:1-7

2:54

110. Genesis 46:1-7

Genesis 46:8-27

6:08

111. Genesis 46:8-27

Genesis 46:28-34

3:16

112. Genesis 46:28-34

Genesis 47:1-12

4:02

113. Genesis 47:1-12

Genesis 47:13-26

8:16

114. Genesis 47:13-26

Genesis 47:27-31

1:58

115. Genesis 47:27-31

Genesis 48

10:06

116. Genesis 48

Genesis 49

14:03

117. Genesis 49

Genesis 50:1-14

5:09

118. Genesis 50:1-14

Genesis 50:15-21

3:15

119. Genesis 50:15-21

Genesis 50:22-26

1:53

120. Genesis 50:22-26

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2014 GRN & WBTA. Scripture text copyright Wycliffe Bible Translators-Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan