Revelation - Arrernte, Eastern

Bản nghe này có hữu ích không?

bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích

Tên chương trình: 65555
Thứ tiếng: Arrernte, Eastern

Thời lượng chương trình: 3:45:23

Revelation 1 - 5 - Track 1

0:41

1. Revelation 1 - 5 - Track 1

Revelation 1:1-8

6:04

2. Revelation 1:1-8

Revelation 1:9-20

6:49

3. Revelation 1:9-20

Revelation 2:1-7

3:48

4. Revelation 2:1-7

Revelation 2:8-11

3:27

5. Revelation 2:8-11

Revelation 2:12-17

4:21

6. Revelation 2:12-17

Revelation 2:18-29

6:26

7. Revelation 2:18-29

Revelation 3:1-6

3:52

8. Revelation 3:1-6

Revelation 3:7-13

4:58

9. Revelation 3:7-13

Revelation 3:14-22

5:17

10. Revelation 3:14-22

Revelation 4

5:13

11. Revelation 4

Revelation 5

8:22

12. Revelation 5

Revelation 6:1-2

1:15

13. Revelation 6:1-2

Revelation 6:3-4

0:53

14. Revelation 6:3-4

Revelation 6:5-6

1:30

15. Revelation 6:5-6

Revelation 6:7-8

1:40

16. Revelation 6:7-8

Revelation 6:9-11

1:59

17. Revelation 6:9-11

Revelation 6:12-17

2:58

18. Revelation 6:12-17

Revelation 7:1-8

4:00

19. Revelation 7:1-8

Revelation 7:9-17

4:37

20. Revelation 7:9-17

Revelation 8:1-5

2:38

21. Revelation 8:1-5

Revelation 8:6-13

3:48

22. Revelation 8:6-13

Revelation 9

9:13

23. Revelation 9

Revelation 10

4:36

24. Revelation 10

Revelation 11:1-14

7:59

25. Revelation 11:1-14

Revelation 11:15-19

3:21

26. Revelation 11:15-19

Revelation 12

7:52

27. Revelation 12

Revelation 13:1-10

4:50

28. Revelation 13:1-10

Revelation 13:11-18

4:00

29. Revelation 13:11-18

Revelation 14:1-5

2:50

30. Revelation 14:1-5

Revelation 14:6-13

5:00

31. Revelation 14:6-13

Revelation 14:14-20

3:42

32. Revelation 14:14-20

Revelation 15

5:19

33. Revelation 15

Revelation 16

9:31

34. Revelation 16

Revelation 17

11:08

35. Revelation 17

Revelation 18

14:36

36. Revelation 18

Revelation 19:1-4

2:04

37. Revelation 19:1-4

Revelation 19:5-10

3:27

38. Revelation 19:5-10

Revelation 19:11-21

6:16

39. Revelation 19:11-21

Revelation 20:1-6

4:01

40. Revelation 20:1-6

Revelation 20:7-10

2:08

41. Revelation 20:7-10

Revelation 20:11-15

3:16

42. Revelation 20:11-15

Revelation 21:1-8

4:34

43. Revelation 21:1-8

Revelation 21:9-27

8:07

44. Revelation 21:9-27

Revelation 22:1-5

2:42

45. Revelation 22:1-5

Revelation 22:6-17

6:52

46. Revelation 22:6-17

Revelation 22:18-21

3:02

47. Revelation 22:18-21

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2014 GRN & WBTA. Scripture text copyright Wycliffe Bible Translators-Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan