Exodus - Arrernte, Eastern

Bản nghe này có hữu ích không?

bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích

Tên chương trình: 65552
Thứ tiếng: Arrernte, Eastern

Thời lượng chương trình: 3:20:21

Exodus 1 - 7 - Track 1

0:38

1. Exodus 1 - 7 - Track 1

Exodus 1: 1-7

1:36

2. Exodus 1: 1-7

Exodus 1: 8-22

5:54

3. Exodus 1: 8-22

Exodus 2: 1-10

3:33

4. Exodus 2: 1-10

Exodus 2: 11-25

5:43

5. Exodus 2: 11-25

Exodus 3

9:25

6. Exodus 3

Exodus 4: 1-17

5:49

7. Exodus 4: 1-17

Exodus 4: 18-31

5:27

8. Exodus 4: 18-31

Exodus 5

8:52

9. Exodus 5

Exodus 6: 1-13

3:54

10. Exodus 6: 1-13

Exodus 6: 14-27

3:28

11. Exodus 6: 14-27

Exodus 6: 28-30

0:34

12. Exodus 6: 28-30

Exodus 7: 1-7

2:02

13. Exodus 7: 1-7

Exodus 7: 8-13

1:37

14. Exodus 7: 8-13

Exodus 7: 14-24

4:21

15. Exodus 7: 14-24

Exodus 7:25 – Exodus 8:15

4:58

16. Exodus 7:25 – Exodus 8:15

Exodus 8: 16-19

1:39

17. Exodus 8: 16-19

Exodus 8: 20-32

4:47

18. Exodus 8: 20-32

Exodus 9: 1-7

2:17

19. Exodus 9: 1-7

Exodus 9: 8-12

1:50

20. Exodus 9: 8-12

Exodus 9: 13-35

7:09

21. Exodus 9: 13-35

Exodus 10: 1-20

7:37

22. Exodus 10: 1-20

Exodus 10: 21-29

2:32

23. Exodus 10: 21-29

Exodus 11

3:47

24. Exodus 11

Exodus 12: 1-28

9:56

25. Exodus 12: 1-28

Exodus 12: 29-30

0:49

26. Exodus 12: 29-30

Exodus 12: 31-51

6:36

27. Exodus 12: 31-51

Exodus 13: 1-16

7:47

28. Exodus 13: 1-16

Exodus 13: 17-22

2:13

29. Exodus 13: 17-22

Exodus 14: 1-4

1:25

30. Exodus 14: 1-4

Exodus 14: 5-9

1:28

31. Exodus 14: 5-9

Exodus 14: 10-31

6:43

32. Exodus 14: 10-31

Exodus 15

2:30

33. Exodus 15

Exodus 16

10:56

34. Exodus 16

Exodus 17: 1-7

2:57

35. Exodus 17: 1-7

Exodus 17: 8-16

3:04

36. Exodus 17: 8-16

Exodus 19

7:31

37. Exodus 19

Exodus 20: 1-17

4:25

38. Exodus 20: 1-17

Exodus 20: 18-21

1:25

39. Exodus 20: 18-21

Exodus 24: 1-11

3:54

40. Exodus 24: 1-11

Exodus 24: 12-18

1:55

41. Exodus 24: 12-18

Exodus 31: 12-18

2:27

42. Exodus 31: 12-18

Exodus 32

11:22

43. Exodus 32

Exodus 33: 7-23

4:50

44. Exodus 33: 7-23

Exodus 34: 1-9

3:20

45. Exodus 34: 1-9

Exodus 34: 29-35

1:44

46. Exodus 34: 29-35

Exodus 40: 34-38

1:11

47. Exodus 40: 34-38

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2014 GRN & WBTA. Scripture text copyright Wycliffe Bible Translators-Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan