Policies and Guidelines

Trang này hiện không có sẵn bằng tiếng Việt.
If you would like to help translate this site please click here.

  • This policy outlines how Global Recordings Network will handle personal information.

  • GRN nhằm đến việc truyền thông phúc âm của Chúa Giê-xu một cách hiệu quả qua những bài ghi âm cho mọi người bằng ngôn ngữ riêng của họ .

  • Global Recordings Network works with many like-minded mission groups. Here are a few.

Tìm hiểu thêm