Nyoongar ngôn ngữ

Thứ tiếng: Nyoongar
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: nys
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 15201
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Nyoongar

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Warda-Kwabba Luke-Ang [Luke's Gospel]

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích The speaker is Tom Little. Tom is from the Bindjareb Bibbulmun tribe of the Nyoongar nation, and was involved in the translation of the Gospel of Luke into Nyoongar. Tom is an ex-policeman, and now a full-time professional musician and an award-winning songwriter. (A65886).

Tải xuống Nyoongar

Tên gọi khác cho

Neo-Nyunga
Nyunga (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)
Nyungar

Nơi ... được nói

Australia

Thông tin về

Dân số: 280