Ngandi ngôn ngữ

Thứ tiếng: Ngandi
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: nid
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 4414
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

Mẫu của

Ngandi - Good News.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Ngandi

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Tin mừng 1-20

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các bài học Kinh thánh có hình-tiếng qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quát Kinh thánh từ giai đoạn kiến tạo tới khi có Chúa Je su và những lời dạy về cuộc đời theo Đạo Chúa. Dành cho việc truyền bá Phúc âm và giảng tại nhà thờ (A23220).

Tải xuống Ngandi

Nơi ... được nói

Australia