Yan-Nhangu ngôn ngữ

Thứ tiếng: Yan-Nhangu
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: jay
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 11114
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Yan-Nhangu

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

Tên gọi khác cho

Jarnango
Nango
Nangu
Yanangu
Yan-nhangu (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)
Yan-Nhaŋu
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Nơi ... được nói

Australia

Các ngôn ngữ giao tiếp liên quan tới

Thông tin về

Các thông tin khác: Nearly_Extinct.

Dân số: 40