Ganggalida ngôn ngữ

Thứ tiếng: Ganggalida
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: gcd
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 3697
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

Các bài đã có sẵn bằng Ganggalida

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. (C80004).

Tên gọi khác cho

Ganggalita
Gungalita
Jakula
Jugula
Kangkalita
Yokula
Yugulda
Yukala
Yukulta

Nơi ... được nói

Australia