Fanagolo ngôn ngữ

Thứ tiếng: Fanagolo
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: fng
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 9757
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Fanagolo

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Fanakalo - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho

Basic Zulu
Fanagalo
Fanakalo (offensive name used in the past)
Fanekolo (offensive name used in the past)
Isikula (offensive name used in the past)
Isilololo
Isipiki
Kitchen Kaffir (offensive name used in the past)
Lololo
Mine Kaffir (offensive name used in the past)
Pidgin Bantu (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)
Piki
Silunguboi

Nơi ... được nói

Congo, Democratic Republic of
Namibia
South Africa
Zambia
Zimbabwe

Các ngôn ngữ giao tiếp liên quan tới

Thông tin về

Các thông tin khác: No L1 speakers. Second_Language_Only.