Amri ngôn ngữ

Thứ tiếng: Amri
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: ajz
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 18932
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Amri

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Amri Karbi - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho

Amri Karbi (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)

Nơi ... được nói

India

Thông tin về

Dân số: 125,000