Ahirani ngôn ngữ

Thứ tiếng: Ahirani
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: ahr
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 23032
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Ahirani

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống (in अहिरनी: धूलिया [Ahirani: Dhulia])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Lời sự sống (in अहिरनी: जलगांव [Ahirani: Jalgaon])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Ahirani - (The Jesus Film Project)

Nơi ... được nói

India

Các ngôn ngữ giao tiếp liên quan tới