Pitjantjatjara: Kayili ngôn ngữ

Thứ tiếng: Pitjantjatjara: Kayili
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Ngaanyatjarra [ntj]
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 3901
Language Scope: Unknown
Language State: Verified
ROD mã ngôn ngữ:

Các bài đã có sẵn bằng Pitjantjatjara: Kayili

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Jonah & Jesus Stills The Storm (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các thông điệp từ những tín đồ cho công cuộc truyền giảng, tăng trưởng và khích lệ. Có thể có nhấn mạnh thuộc tôn giáo nhưng theo khuôn khổ dạy dỗ của Cơ đốc giáo. .

Luukaku Tjukurrpa 1 & 2 [Luke 1 & 2 (Christmas Story)] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Maakaku Tjukurrpa [Mark] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Mirlirrtjarralaya Yingkangu 1996 (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Ngurra Pirningkatja 2000 (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Purtun Kuliranyanka [Orange Pastoral Leaflet] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

Story of Beginning (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch. .

Tjiitjalu-tjananya Purti Katungurlu Ninitipungkula [Sermon on the Mount] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các thông điệp từ những tín đồ cho công cuộc truyền giảng, tăng trưởng và khích lệ. Có thể có nhấn mạnh thuộc tôn giáo nhưng theo khuôn khổ dạy dỗ của Cơ đốc giáo. .

Tjukurrpa Kurluny-kurlunypa Pirninya [Proverbs Selections] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Tjukurrpa Tannyulngatjarra [Daniel 3 & 6] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích Fiery Furnace and Lions Den. Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Tjukurrpa Tjawitjanyatjarra [Joseph & Thánh ca] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Tjukurrpa Tjiitjanya Mirirrinytja [Easter Story] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các thông điệp từ những tín đồ cho công cuộc truyền giảng, tăng trưởng và khích lệ. Có thể có nhấn mạnh thuộc tôn giáo nhưng theo khuôn khổ dạy dỗ của Cơ đốc giáo. .

Turlku Pirninya [Psalms Selections] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Psalms: 1, 23, 46, 51, 63, 91, 100, 119(part), 126, 136 & 146 Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Yiitjikulku Tjukurrpa [Ezekiel Selections] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Yuwa Walykumunu [Now you are a Christian] (in Ngaanyatjarra)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các bản thu của những ấn phẩm giấy,ngoài Kinh thánh .

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Bible - Ngaanyatjarra - (Aboriginal Bibles)

Tên gọi khác cho

Kayili
Warburton Ranges: Northern

Nơi ... được nói

Australia

Các ngôn ngữ giao tiếp liên quan tới

Những hội nhóm nói tiếng

Nyanganyatjara;