Yolŋu Matha ngôn ngữ

Thứ tiếng: Yolŋu Matha
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO:
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 19472
Language Scope: Macrolanguage
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Yolŋu Matha

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

1 Djon [1 John] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Dhurrkay Singers (in Wangurri)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Djayim [James] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Djesuwalnydja Yäkuy Ŋuli Djuḻkmaram [Thánh ca for Spiritual Warfare] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

Eastwind (in Djapu)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Gapu Walŋamirr (Living Water) [Words of Encouragement] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Mixed Songs and brief messages as Voice overs. Mother Basilea's Meditations.

Garray Waŋgany Manapul [Unity Tape] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh Songs and Scripture to encourage unity and fellowship in the church.

Go Limurr Märr-yiŋgathirr [Go Limurr Marr-Yinggathirr] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

James (in Gumatj)

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Jonah, Christmas (in Wangurri)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Lời sự sống (in Gupapuyŋu [Gupapuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Lời sự sống (in Ritharrŋu [Ritharrngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Mäk [Mark's Gospel] (in Dhuwa Dhaŋu'mi [Dhuwa Dhangu'mi])

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Mäk [Mark's Gospel] (in Wangurri)

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Mandjikayi Praise 1 (with readings) (in Wangurri)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

Manymak Dhäwu [Tin mừng] (in Gumatj)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các bài học Kinh thánh có hình-tiếng qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quát Kinh thánh từ giai đoạn kiến tạo tới khi có Chúa Je su và những lời dạy về cuộc đời theo Đạo Chúa. Dành cho việc truyền bá Phúc âm và giảng tại nhà thờ .

Mark 14-16 (in Dhuwaya)

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Mathuyu 5-7 [Sermon on the Mount] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Ŋayaŋu-Ḻaymaranhamirr Dhäwu Mala [Comfort Tape] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh SGM - Living with Loss.

Ŋurruṉiny Gospel Thánh ca (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Thánh ca (in Gumatj)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Includes English.

Yuṯa Manikay Mala '94 [Yuta Manikay Mala '94] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Darwin Songwriter's Workshop 94.

Yuṯa Manikay Mala '97 [Darwin Songwriters Workshop 97] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Darwin Songwriter's Workshop 97.

Tên gọi khác cho

Yolngu
Yuulngu

Nơi ... được nói

Australia

Các ngôn ngữ giao tiếp liên quan tới

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòngLiên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.

GRN cũng có các cơ hội dành cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc truyền đạo cho những nhóm người ở vùng sâu xa thông qua các câu chuyện Kinh Thánh được kể, hoặc hỗ trợ sự phát triển của nhà thờ. Bạn có thể hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc nhà thờ tham gia vào việc truyền giáo hay nhà thờ trồng, thông qua các vật liệu bảo trợ hoặc phân phối. Chúng tôi cũng có cơ hội thú vị để được tham gia vào các nhiệm vụ từ xa từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nếu bạn thường xuyên tham dự một nhà thờ Thiên chúa giáo, và tin rằng Kinh Thánh, bạn có thể chơi một phần trong sứ mệnh, và xem lại các nhóm người chưa được tiếp cận nghe phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.