Bộ công cụ toàn cầu

Bộ công cụ toàn cầu

GOKit có các thông điệp ngắn từ 3-7 phút bằng hơn 4500 ngôn ngữ và ký hiệu khác nhau.

Nó có thể được sử dụng cho cả việc phân tích ngôn ngữ và truyền tin.GOKit có sẵn trên thẻ nhớ 8GB và có thể lắp vào điện thoại.

Các bài ghi âm có thể tìm theo ngôn ngữ khác nhauSố ngôn ngữ và khẩu ngữ trên GOKit ngày càng tăng.

Tìm hiểu thêm