Lesotho

Thông tin về

Region:Châu phi
Capital:Maseru
Population:2,084,000
Area (sq km):30,355
FIPS Country Code:LT
ISO Country Code:LS
GRN Office:

Map of Lesotho

Map of Lesotho

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
English: Southern Africa [South Africa] - Dialect [eng]
Sesotho [South Africa] - ISO Language [sot]
Xhosa [South Africa] - ISO Language [xho]
Zulu [South Africa] - ISO Language [zul]

Những hội nhóm ở

Afrikaner; Anglo-South African; Coloured; Deaf; French; Phuthi; Sotho; Sotho-Taung; South Asian, general; Xhosa; Zulu;

Thông tin về