Campuchia

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Phnom Penh
Population:13,395,682
Area (sq km):181,035
FIPS Country Code:CB
ISO Country Code:KH
GRN Office:

Map of Campuchia

Map of Campuchia

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Cham, Cambodia
Chong [Cambodia]
Hakka [China]
Jarai: Cambodia
Kaco [Cambodia]
Khmer [Cambodia]
Kouy: Antra [Cambodia]
Kravet [Cambodia]
Krung [Cambodia]
Lamam [Cambodia]
Lao [Laos]
Pnong [Cambodia]
Por [Cambodia]
Somaharay [Cambodia]
Stieng [Cambodia]
Tampuan [Cambodia]

Những hội nhóm ở

Brao; Burmese; Cham, Eastern; Cham, Western; Chong; Deaf; English-Speaking, general; Eurasian; French; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Hainanese; Han Chinese, Hakka; Han Chinese, Mandarin; Han Chinese, Min Nan; Han Chinese, Teochew; Japanese; Jarai; Kaco; Kampuchea Krom; Khmer, Central; Khmer Keh; Korean; Kraol; Kravet; Krung; Kui, Kuay, Suei; Lamam; Lao; Malay; Mel; Mnong, Central; Pear, Eastern; Rade; Samre; Sa'och; Somray; South Asian, general; Stieng, Bulo; Suoy; Tampuan; Thai, Central; T'moan; Vietnamese;