Script Library - Ngonde

Script Library - Ngonde

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.
If you would like to help translate this site please click here.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6000 languages and dialects. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

Ang talatang ito ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagrerekord sa ibang mga wika.Dapat ito´y naaangkop sa ibat ibang kultura at mga wika upang ito´y maging makabuluhan sa anumang lugar na pag gagamitan. May ilang mga salita at kaisipan na maaaring mangailangan ng mas malawak na paliwanag o maaaring ipagpaliban ang paggamit para sa ibang mga kultura.

Scripts in Ngonde

01. Keta, Pilikisya Kangi Uyege Nu Bumi: Buku Lyakwanda - Ubwandilo Nu Kyala

(Look, Listen & Live 1: Beginning with GOD) - Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

02. Keta, Pilikisya Kangi Uyege Nu Bumii: Buku Lya Bubili - Abandu bamaka ba Kyala

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

03. Keta, Pilikisya Kangi Uyege Nu Bumii: Ibuku Lya Butatu - Ubutole bwa Kyala

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

04. Keta, Pilikisya Kangi Uyege Nu Bumi: Ababombi ba Kyala - Ulubafu lwa kwanda

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

05. Keta, Pilikisya Kangi Uyege Nu Bumi: Ibuku Lya Buhano - Kugheliwa Nu Kyala

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

06. Keta, Pilikisya Kangi Uyege Nu Bumi: Buku Lya Buhano Nakimo - Yesu Omanyisya Nukuchisya

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

07. Keta, Pilikisya Kangi Uyege Nu Bumi: Ibuku Lya Buhano Nabubili - Yesu Yontwa Kangi Mpoki

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

08. Keta, Pilikisya Kangi Uyege Nu Bumi: Ibuku Lya Buhano Nubutatu - Imbombo sya Mbepo mwikemo

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Inongwa Inunu

(Good News) - Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Maghanap pa