Suporta para sa iyong Saber

Suporta para sa iyong Saber

Ang pahinang ito ay naglalalman ng pinabagong dokumento at software para sa Saber na ginagamitan ng kamay na digital player.

Pagdodokumento

Pagpapakilala sa Saber (67KB PDF) ay mabilis na gabay sa paggamit ng Saber's keypad at pinagkukunan ng koryente, ganoon din sa pag dodokumento ng player at mga kagamitan. (Version dated 24 Feb 2010).Tingnan din ang pinadaling wika sa Tsino version.

Ang Gabay sa Paggamit ng Saber (390KB PDF) nagbibigay ng detalyeng kaalaman kung papaano gamitin ang player, paano iingatan ang baterya, at paglalaman ng audio sa player. (Version dated 24 Feb 2010)

Gabay sa pag Aalaga ng Saber Maintenance Guide (962KB PDF) pagbibigay ng buong detalye at mga paglalarawan ng nilalaman ng Saber player, teknikal na espesipikasyon, gabay sa paggawa ng munting sira, at kaututusan para paghihiwalay at pagbuong muli.(Version dated 25 October 2010)

Katulad na kaalaman

Maghanap pa