Australian Projects

Ang pahinang ito sa kasalukuyang ay wala pang salin sa Ingles.
If you would like to help translate this site please click here.

Manatiling may kaalaman

Tumanggap ng nakakasiglang kuwento, puntos ng panalangin at mga paraan upang makakuha ng kasangkot sa pagbabahagi ng kuwento ni Hesus sa bawat wika

Maghanap pa