เริ่มต้นกับพระเจ้า - Khmer

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: A74832
ชื่อภาษา: Khmer

ความยาวของรายการ: 35:31

Music of Praise ▪ คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. Adam and the Animals

2:19

1. Music of Praise ▪ คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. Adam and the Animals

รูปภาพ 2. A Wife for Adam

1:11

2. รูปภาพ 2. A Wife for Adam

รูปภาพ 3. The Snake in the Garden

1:20

3. รูปภาพ 3. The Snake in the Garden

รูปภาพ 4. Adam and Eve Outside the Garden

1:40

4. รูปภาพ 4. Adam and Eve Outside the Garden

รูปภาพ 5. Noah and the Great Boat

1:14

5. รูปภาพ 5. Noah and the Great Boat

รูปภาพ 6. The Great Flood

1:10

6. รูปภาพ 6. The Great Flood

รูปภาพ 7. The Rainbow and God's Promise

1:36

7. รูปภาพ 7. The Rainbow and God's Promise

รูปภาพ 8. The Tower of Babel

1:27

8. รูปภาพ 8. The Tower of Babel

รูปภาพ 9. Job Worships God

1:26

9. รูปภาพ 9. Job Worships God

รูปภาพ 10. Job in Mourning

1:14

10. รูปภาพ 10. Job in Mourning

รูปภาพ 11. Job Suffers

1:35

11. รูปภาพ 11. Job Suffers

รูปภาพ 12. Job is Restored ▪ คำแนะนำ to Part 2

2:06

12. รูปภาพ 12. Job is Restored ▪ คำแนะนำ to Part 2

รูปภาพ 13. Abraham Leaves His Home

1:09

13. รูปภาพ 13. Abraham Leaves His Home

รูปภาพ 14. Abraham and Lot

1:24

14. รูปภาพ 14. Abraham and Lot

รูปภาพ 15. Abraham Meets the King of Peace

1:44

15. รูปภาพ 15. Abraham Meets the King of Peace

รูปภาพ 16. Abraham Counts the Stars

1:02

16. รูปภาพ 16. Abraham Counts the Stars

รูปภาพ 17. The Baby Ishmael

1:13

17. รูปภาพ 17. The Baby Ishmael

รูปภาพ 18. Sarah Laughs

1:26

18. รูปภาพ 18. Sarah Laughs

รูปภาพ 19. Abraham Prays for Sodom

1:23

19. รูปภาพ 19. Abraham Prays for Sodom

รูปภาพ 20. Abraham's Sacrifice

1:21

20. รูปภาพ 20. Abraham's Sacrifice

รูปภาพ 21. Old Abraham and His Servant

1:33

21. รูปภาพ 21. Old Abraham and His Servant

รูปภาพ 22. Jesus is Born

1:25

22. รูปภาพ 22. Jesus is Born

รูปภาพ 23. The Death of Jesus

1:29

23. รูปภาพ 23. The Death of Jesus

รูปภาพ 24. Jesus is Alive! ▪ Music

1:51

24. รูปภาพ 24. Jesus is Alive! ▪ Music

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright Status Uncertain. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง