พระคำแห่งชีวิต - Kwomtari

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

รหัสรายการ: A51150
ชื่อภาษา: Kwomtari

ความยาวของรายการ: 57:23

What the Christian Believes 1

4:34

1. What the Christian Believes 1

เพลง: O Papa God v1

1:02

2. เพลง: O Papa God v1

What the Christian Believes 2

3:39

3. What the Christian Believes 2

เพลง: O Papa God v2

1:02

4. เพลง: O Papa God v2

What the Christian Believes 3

4:30

5. What the Christian Believes 3

เพลง: เพลง: O Papa God v3

1:02

6. เพลง: เพลง: O Papa God v3

What the Christian Believes 4

4:05

7. What the Christian Believes 4

เพลง: Nogut nogut

0:26

8. เพลง: Nogut nogut

The Two Roads

3:17

9. The Two Roads

เพลง: Wanpela Rot

0:29

10. เพลง: Wanpela Rot

The Rich Fool

3:56

11. The Rich Fool

เพลง: Bilong Wamen Jisas i dai

0:47

12. เพลง: Bilong Wamen Jisas i dai

New Birth

4:14

13. New Birth

เพลง: Wanem Samting Wasim Mi v1,2

1:04

14. เพลง: Wanem Samting Wasim Mi v1,2

Noah

3:43

15. Noah

เพลง: Jisas Helpim Bilong Mi v1,2

1:02

16. เพลง: Jisas Helpim Bilong Mi v1,2

Don't Be Afraid

3:32

17. Don't Be Afraid

เพลง: Jisas Helpim Bilong Mi v3,4

1:06

18. เพลง: Jisas Helpim Bilong Mi v3,4

The Life of God's Children

3:53

19. The Life of God's Children

เพลง: Harim Tok Bilong God

1:06

20. เพลง: Harim Tok Bilong God

The Two Roads

3:17

21. The Two Roads

เพลง: Jisas I Gutpela Rot v1

0:46

22. เพลง: Jisas I Gutpela Rot v1

The Rich Fool

3:55

23. The Rich Fool

เพลง: Jisas I Gutpela Rot v2

0:45

24. เพลง: Jisas I Gutpela Rot v2

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1995 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง