What Do You Know About Christ? - Kurdi, Sorani

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

รหัสรายการ: A20761
ชื่อภาษา: Kurdi, Sorani

ความยาวของรายการ: 52:37

Amazing name of Jesus ▪ ดนตรี ▪ How Jesus was born

4:01

1. Amazing name of Jesus ▪ ดนตรี ▪ How Jesus was born

The life of Jesus ▪ ดนตรี

6:29

2. The life of Jesus ▪ ดนตรี

I am the Way ▪ ดนตรี

2:24

3. I am the Way ▪ ดนตรี

Like no other prophet ▪ ดนตรี

5:08

4. Like no other prophet ▪ ดนตรี

The suffering of Jesus ▪ ดนตรี

3:43

5. The suffering of Jesus ▪ ดนตรี

Speaking 7 ▪ ดนตรี

4:23

6. Speaking 7 ▪ ดนตรี

ดนตรี

0:57

7. ดนตรี

The Resurrection of Jesus

4:26

8. The Resurrection of Jesus

Where is Jesus now? ▪ ดนตรี

5:25

9. Where is Jesus now? ▪ ดนตรี

Why listen to Jesus? ▪ ดนตรี

5:24

10. Why listen to Jesus? ▪ ดนตรี

Is there a judgment? ▪ ดนตรี

4:20

11. Is there a judgment? ▪ ดนตรี

Who else could save us?

3:04

12. Who else could save us?

ดนตรี

1:33

13. ดนตรี

ดนตรี

1:15

14. ดนตรี

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1986 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง