ข่าวประเสริฐ for Women - Kiwai, Southern

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: C80761
ชื่อภาษา: Kiwai, Southern

ความยาวของรายการ: 55:08

รูปภาพ 1

รูปภาพ 1

รูปภาพ 2

รูปภาพ 2

รูปภาพ 3

รูปภาพ 3

รูปภาพ 4

รูปภาพ 4

เพลง: Come to the Saviour (Koggre, Trevor, Kore)

เพลง: Come to the Saviour (Koggre, Trevor, Kore)

รูปภาพ 5

รูปภาพ 5

รูปภาพ 6

รูปภาพ 6

รูปภาพ 7

รูปภาพ 7

รูปภาพ 8

รูปภาพ 8

รูปภาพ 9

รูปภาพ 9

รูปภาพ 10

รูปภาพ 10

รูปภาพ 11

รูปภาพ 11

เพลง: Hark the Herald Angels

เพลง: Hark the Herald Angels

รูปภาพ 12

รูปภาพ 12

รูปภาพ 13

รูปภาพ 13

รูปภาพ 14

รูปภาพ 14

รูปภาพ 15

รูปภาพ 15

เพลง: Light Come to Us

เพลง: Light Come to Us

รูปภาพ 16

รูปภาพ 16

รูปภาพ 17

รูปภาพ 17

รูปภาพ 18

รูปภาพ 18

รูปภาพ 19

รูปภาพ 19

รูปภาพ 20

รูปภาพ 20

รูปภาพ 21

รูปภาพ 21

รูปภาพ 22

รูปภาพ 22

เพลง: O Tell Me Why Jesus Came (Trevor, Koggre, Kore)

เพลง: O Tell Me Why Jesus Came (Trevor, Koggre, Kore)

รูปภาพ 23

รูปภาพ 23

เพลง: Take My Life (Trevor, Koggre, Kore)

เพลง: Take My Life (Trevor, Koggre, Kore)

รูปภาพ 24

รูปภาพ 24

รูปภาพ 25

รูปภาพ 25

รูปภาพ 26

รูปภาพ 26

เพลง: Jesus, Jesus - Kiwai Students CLTC 1981

เพลง: Jesus, Jesus - Kiwai Students CLTC 1981

รูปภาพ 27

รูปภาพ 27

รูปภาพ 28

รูปภาพ 28

รูปภาพ 29

รูปภาพ 29

รูปภาพ 30

รูปภาพ 30

รูปภาพ 31

รูปภาพ 31

รูปภาพ 32

รูปภาพ 32

รูปภาพ 33

รูปภาพ 33

เพลง: I Am Coming Lord

เพลง: I Am Coming Lord

รูปภาพ 34

รูปภาพ 34

รูปภาพ 35

รูปภาพ 35

รูปภาพ 36

รูปภาพ 36

เพลง: The Church's One Foundation

เพลง: The Church's One Foundation

รูปภาพ 37

รูปภาพ 37

รูปภาพ 38

รูปภาพ 38

รูปภาพ 39

รูปภาพ 39

รูปภาพ 40

รูปภาพ 40

เพลง: There is a Land (Boje Singers)

เพลง: There is a Land (Boje Singers)

เพลง: I See The Sky

เพลง: I See The Sky

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Woman's voice

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

This recording is not currently available online.

If you would like to register an interest in having this recording published online, you can There are currently 2 votes for this program.

Copyright © 1982 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง