ชัยชนะโดยพระเจ้า - Gourma: Central

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: C78473
ชื่อภาษา: Gourma: Central

ความยาวของรายการ: 42:59

คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. Joshua Fights The Amalekites ▪ รูปภาพ 2. The Spies with the Fruit of Canaan ▪ รูปภาพ 3. The People of Israel Cross the River ▪ รูปภาพ 4. The Walls of Jericho Fall Down ▪ รูปภาพ 5. Israel Flees from Ai ▪ รูปภาพ 6. The Judgment of Achan ▪ รูปภาพ 7. The Sun and the Moon Stand Still ▪ รูปภาพ 8. Joshua Instructs the People ▪ รูปภาพ 9. Deborah Speaks for God ▪ รูปภาพ 10. God Helps Defeat Sisera ▪ รูปภาพ 11. Jael Kills Sisera ▪ รูปภาพ 12. Israel Celebrates ▪ I Am Sanctified By The Blood Of Jesus

21:30

1. คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. Joshua Fights The Amalekites ▪ รูปภาพ 2. The Spies with the Fruit of Canaan ▪ รูปภาพ 3. The People of Israel Cross the River ▪ รูปภาพ 4. The Walls of Jericho Fall Down ▪ รูปภาพ 5. Israel Flees from Ai ▪ รูปภาพ 6. The Judgment of Achan ▪ รูปภาพ 7. The Sun and the Moon Stand Still ▪ รูปภาพ 8. Joshua Instructs the People ▪ รูปภาพ 9. Deborah Speaks for God ▪ รูปภาพ 10. God Helps Defeat Sisera ▪ รูปภาพ 11. Jael Kills Sisera ▪ รูปภาพ 12. Israel Celebrates ▪ I Am Sanctified By The Blood Of Jesus (Gourma: Southern)

คำแนะนำ to Part B ▪ รูปภาพ 13. Gideon And The Angel Of God ▪ รูปภาพ 14. Gideon Destroys The Idols ▪ รูปภาพ 15. Gideon's Army Drinks The Water ▪ รูปภาพ 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian ▪ รูปภาพ 17. Samson Kills A Lion ▪ รูปภาพ 18. Samson And The Burning Foxes ▪ รูปภาพ 19. The Philistines Cut Samson's Hair ▪ รูปภาพ 20. Samson Destroys The Philistines ▪ รูปภาพ 21. Jesus Drives Out Evil Spirits ▪ รูปภาพ 22. Jesus Drives Out Evil Men ▪ รูปภาพ 23. Jesus Is Alive After Death ▪ รูปภาพ 24. The Soldier For God

21:28

2. คำแนะนำ to Part B ▪ รูปภาพ 13. Gideon And The Angel Of God ▪ รูปภาพ 14. Gideon Destroys The Idols ▪ รูปภาพ 15. Gideon's Army Drinks The Water ▪ รูปภาพ 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian ▪ รูปภาพ 17. Samson Kills A Lion ▪ รูปภาพ 18. Samson And The Burning Foxes ▪ รูปภาพ 19. The Philistines Cut Samson's Hair ▪ รูปภาพ 20. Samson Destroys The Philistines ▪ รูปภาพ 21. Jesus Drives Out Evil Spirits ▪ รูปภาพ 22. Jesus Drives Out Evil Men ▪ รูปภาพ 23. Jesus Is Alive After Death ▪ รูปภาพ 24. The Soldier For God (Gourma: Southern)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Same both sides.

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2000 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง