พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด - Gourma: Central

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: C78412
ชื่อภาษา: Gourma: Central

ความยาวของรายการ: 44:51

I Am Sanctified by the Blood of Jesus ▪ คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. The Birth of Jesus ▪ รูปภาพ 2. Jesus Turns Water into Wine ▪ รูปภาพ 3. Jesus Speaks to Nicodemus ▪ รูปภาพ 4. A Ruler Kneels before Jesus ▪ รูปภาพ 5. The Sick Man at the Pool ▪ รูปภาพ 6. Jesus Feeds 5000 People ▪ รูปภาพ 7. Jesus Walks on the Water ▪ รูปภาพ 8. Jesus Heals a Blind Man ▪ รูปภาพ 9. Jesus Calls Lazarus from Death ▪ รูปภาพ 10. Jesus Dies on the Cross ▪ รูปภาพ 11. Mary and Jesus at the Tomb ▪ รูปภาพ 12. Jesus Appears to His Friends ▪ He Holds the Whole World

22:27

1. I Am Sanctified by the Blood of Jesus ▪ คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. The Birth of Jesus ▪ รูปภาพ 2. Jesus Turns Water into Wine ▪ รูปภาพ 3. Jesus Speaks to Nicodemus ▪ รูปภาพ 4. A Ruler Kneels before Jesus ▪ รูปภาพ 5. The Sick Man at the Pool ▪ รูปภาพ 6. Jesus Feeds 5000 People ▪ รูปภาพ 7. Jesus Walks on the Water ▪ รูปภาพ 8. Jesus Heals a Blind Man ▪ รูปภาพ 9. Jesus Calls Lazarus from Death ▪ รูปภาพ 10. Jesus Dies on the Cross ▪ รูปภาพ 11. Mary and Jesus at the Tomb ▪ รูปภาพ 12. Jesus Appears to His Friends ▪ He Holds the Whole World (Gourma: Southern)

คำแนะนำ to Part B ▪ รูปภาพ 13. Jesus Teaches Two Friends ▪ รูปภาพ 14. The Son Among the Pigs ▪ รูปภาพ 15. The Lost Son Comes Home ▪ รูปภาพ 16. The Wealth of a Rich Man ▪ รูปภาพ 17. The Beggar and the Rich Man ▪ รูปภาพ 18. The Friend at the Door ▪ รูปภาพ 19. Two Men in God's House ▪ รูปภาพ 20. A Man Sows His Seed ▪ รูปภาพ 21. The Seed Grows ▪ รูปภาพ 22. Help for an Injured Man ▪ รูปภาพ 23. The House Owner Comes Home ▪ รูปภาพ 24. The Man up a Tree ▪ The Kingdom of God is Wonderful

22:24

2. คำแนะนำ to Part B ▪ รูปภาพ 13. Jesus Teaches Two Friends ▪ รูปภาพ 14. The Son Among the Pigs ▪ รูปภาพ 15. The Lost Son Comes Home ▪ รูปภาพ 16. The Wealth of a Rich Man ▪ รูปภาพ 17. The Beggar and the Rich Man ▪ รูปภาพ 18. The Friend at the Door ▪ รูปภาพ 19. Two Men in God's House ▪ รูปภาพ 20. A Man Sows His Seed ▪ รูปภาพ 21. The Seed Grows ▪ รูปภาพ 22. Help for an Injured Man ▪ รูปภาพ 23. The House Owner Comes Home ▪ รูปภาพ 24. The Man up a Tree ▪ The Kingdom of God is Wonderful (Gourma: Southern)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Same both sides.

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2000 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง