บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

LLL 1 Beginning with GOD - Cantonese - บันทึกเสียงเรื่องราวในพระคัมภีร์และบทเรียน

ชื่อรายการ:LLL 1 Beginning with GOD
รหัสรายการ:C70590
ชื่อภาษา:Cantonese
ความยาวของรายการ:37:38

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน อ่านบทความ

Loading embedded player...

1.Introduction ♦ Picture 1. Adam and the Animalsฟัง
2:11
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
2.2MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.8MB
เรื่องอ่านบทความ
2.Picture 2. A Wife for Adamฟัง
1:26
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.3MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
3.Picture 3. The Snake in the Gardenฟัง
1:13
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.3MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
4.Picture 4. Adam and Eve Outside the Gardenฟัง
1:31
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.3MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
5.Picture 5. Noah and the Great Boatฟัง
1:10
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.2MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
6.Picture 6. The Great Floodฟัง
1:04
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.4MB
เรื่องอ่านบทความ
7.Picture 7. The Rainbow and God's Promiseฟัง
1:16
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.3MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
8.Picture 8. The Tower of Babelฟัง
1:23
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.2MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
9.Picture 9. Job Worships Godฟัง
1:12
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.3MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
10.Picture 10. Job in Mourningฟัง
1:16
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.1MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
11.Picture 11. Job Suffersฟัง
1:30
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.5MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
12.Picture 12. Job is Restoredฟัง
1:19
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.2MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
13.Picture 13. Abraham Leaves His Homeฟัง
1:33
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.6MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.6MB
เรื่องอ่านบทความ
14.Picture 14. Abraham and Lotฟัง
1:20
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.2MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
15.Introduction and Picture 15: Abraham Meets the King of Peaceฟัง
1:45
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.8MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.6MB
เรื่องอ่านบทความ
16.Picture 16. Abraham Counts the Starsฟัง
1:14
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.1MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
17.Picture 17. The Baby Ishmaelฟัง
1:30
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.5MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
18.Picture 18. Sarah Laughsฟัง
1:17
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.2MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
19.Picture 19. Abraham Prays for Sodomฟัง
1:36
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.6MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.6MB
เรื่องอ่านบทความ
20.Picture 20. Abraham's Sacrificeฟัง
1:34
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.4MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.6MB
เรื่องอ่านบทความ
21.Picture 21. Old Abraham and His Servantฟัง
1:39
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.7MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.6MB
เรื่องอ่านบทความ
22.Picture 22. Jesus is Bornฟัง
1:27
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.3MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
23.Picture 23. The Death of Jesusฟัง
1:26
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.4MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
24.Picture 24. Jesus is Alive!ฟัง
1:27
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
1.3MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
0.5MB
เรื่องอ่านบทความ
25.My Thanksฟัง
3:05
บันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
2.5MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
1MB
เพลง

37:3834.2MB12.4MB

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

ดาวน์โหลดรายการเล่นไฟล์ M3Uดาว์นโหลดรายการเล่นสำหรับใช้กับโปรแกรมของคุณดาวน์โหลดรายการเล่นไฟล์ M3U
37:38
ดาว์นโหลดไฟล์ ZIPดาว์นโหลด MP3 ทั้งหมด เป็นไฟล์ ZIPบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่
32.7MB
บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
11.9MB
ดาวน์โหลดวีดีโอดาวน์โหลวดวีดีโอทั้งหมดเป็น MP4ดาวน์โหลดวีดีโอ
42.2MB
ดาวน์โหลดวีดีโอ
22MB
ดาวน์โหลดวีดีโอดาวน์โหลดวีดีโอทั้งหมดเป็น 3GPดาวน์โหลดวีดีโอ
5.1MB

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1987 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

For inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above, แสดงความคิดเห็น.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

News about LLL 1 Beginning with GOD - Cantonese - บันทึกเสียงเรื่องราวในพระคัมภีร์และบทเรียน

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos: Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format: What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น: เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ: เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น: เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต": สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

RSS GRN on Google+ GRN on Facebook GRN on Twitter 5fish