Lokoiwek Chemiajen [ข่าวประเสริฐ] - Okiek

Is this recording useful?

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: C64803
ชื่อภาษา: Okiek

ความยาวของรายการ: 53:05

Arorunet ▪ En Taunet (คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล)

1:14

1. Arorunet ▪ En Taunet (คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล)

Ngolyot ab Kamuktaindent (รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า)

0:41

2. Ngolyot ab Kamuktaindent (รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า)

Youtik (รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง)

0:51

3. Youtik (รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง)

Adam ak Awa (รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา)

1:33

4. Adam ak Awa (รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา)

Cain ak Abel (รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล)

0:56

5. Cain ak Abel (รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล)

Moinget ab Noah (รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์)

1:18

6. Moinget ab Noah (รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์)

Maranet (รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก)

1:08

7. Maranet (รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก)

Abraham, Sarah ak Isaac (รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค)

1:35

8. Abraham, Sarah ak Isaac (รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค)

Moses ak Ngotutik ab Kamuktaindet (รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า)

1:00

9. Moses ak Ngotutik ab Kamuktaindet (รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า)

Ngatutik Taman (รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ)

1:11

10. Ngatutik Taman (รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ)

Kokoitoet Agopo Tengekto (รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป)

1:18

11. Kokoitoet Agopo Tengekto (รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป)

Koyomiset ab Sorunitet (รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้)

1:51

12. Koyomiset ab Sorunitet (รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้)

Siket ab Yashwa (รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู)

1:34

13. Siket ab Yashwa (รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู)

Konetindet Yashwa (รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์)

1:07

14. Konetindet Yashwa (รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์)

Kwongutik ab Yashwa (รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์)

1:07

15. Kwongutik ab Yashwa (รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์)

Nyaliltab Yashwa (รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์)

1:33

16. Nyaliltab Yashwa (รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์)

Kikortoti Yashwa (รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน)

1:16

17. Kikortoti Yashwa (รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน)

Ngetiet (รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย)

1:23

18. Ngetiet (รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย)

Kayanet ab Thomas (รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ)

1:17

19. Kayanet ab Thomas (รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ)

Kotokosto (รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์)

1:26

20. Kotokosto (รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์)

Kimurtoyot nemomi Gi (รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า)

1:16

21. Kimurtoyot nemomi Gi (รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า)

Ortinwek Oeng (รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก)

2:11

22. Ortinwek Oeng (รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก)

Lokok ab Kamuktaindet (รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า)

0:59

23. Lokok ab Kamuktaindet (รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า)

Siket Kora (รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่)

1:37

24. Siket Kora (รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่)

Nyonunet ab Tomirmiryet Netilil (รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์)

1:48

25. Nyonunet ab Tomirmiryet Netilil (รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์)

Bandap Lopkeyet (รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง)

1:08

26. Bandap Lopkeyet (รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง)

Jito ne Tondet (รูปภาพที่ 27: คนใหม่)

1:10

27. Jito ne Tondet (รูปภาพที่ 27: คนใหม่)

Kapji ne Sikunot (รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน)

0:58

28. Kapji ne Sikunot (รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน)

Cham Bunyondengun (รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน)

1:15

29. Cham Bunyondengun (รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน)

Yashwa Nekim (รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว)

1:07

30. Yashwa Nekim (รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว)

Komondo Tamirmirik ab Oik (รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว)

1:43

31. Komondo Tamirmirik ab Oik (รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว)

Yomset (รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ)

1:14

32. Yomset (รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ)

Nekitengekon (รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป)

1:34

33. Nekitengekon (รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป)

Miondo (รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย)

0:53

34. Miondo (รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย)

Meet (รูปภาพที่ 35: ความตาย)

1:30

35. Meet (รูปภาพที่ 35: ความตาย)

Bortab Kiptayat (รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์)

1:33

36. Bortab Kiptayat (รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์)

Katuyet ab ge nebo Amtaet (รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า)

1:34

37. Katuyet ab ge nebo Amtaet (รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า)

Weket ab ge nebo Yashwa (รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง)

1:22

38. Weket ab ge nebo Yashwa (รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง)

Lokoek Cheruryotin (รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล)

1:28

39. Lokoek Cheruryotin (รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล)

Baornanet (รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน)

1:07

40. Baornanet (รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน)

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2014 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง