เริ่มต้นกับพระเจ้า - Kau Bru

Is this recording useful?

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: C38107
ชื่อภาษา: Kau Bru

ความยาวของรายการ: 34:37

คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1 Adam and the Animals (The Two Brothers)

1:31

1. คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1 Adam and the Animals (The Two Brothers)

รูปภาพ 2 A wife for Adam (Jacob's Dream)

1:14

2. รูปภาพ 2 A wife for Adam (Jacob's Dream)

รูปภาพ 3 The snake in the Garden (Jacob and Laban)

1:26

3. รูปภาพ 3 The snake in the Garden (Jacob and Laban)

รูปภาพ 4 Adam and Eve outside the Garden (Jacob Meets God)

1:35

4. รูปภาพ 4 Adam and Eve outside the Garden (Jacob Meets God)

รูปภาพ 5 Noah and the Great boat (Joseph's Dream)

1:04

5. รูปภาพ 5 Noah and the Great boat (Joseph's Dream)

รูปภาพ 6 The Great Flood (Joseph is Sold)

1:03

6. รูปภาพ 6 The Great Flood (Joseph is Sold)

รูปภาพ 7 The Rainbow and God’s Promise (Joseph and the Wicked Woman)

1:27

7. รูปภาพ 7 The Rainbow and God’s Promise (Joseph and the Wicked Woman)

รูปภาพ 8 The Tower of Babel (Joseph in Prison)

1:44

8. รูปภาพ 8 The Tower of Babel (Joseph in Prison)

รูปภาพ 9 Job Worships God (The King's Dream)

1:48

9. รูปภาพ 9 Job Worships God (The King's Dream)

รูปภาพ 10 Job in Mourning (Joseph Rules in Egypt)

1:35

10. รูปภาพ 10 Job in Mourning (Joseph Rules in Egypt)

รูปภาพ 11 Job Suffers (Joseph Revealed to His Brothers)

1:30

11. รูปภาพ 11 Job Suffers (Joseph Revealed to His Brothers)

รูปภาพ 12 Job is Restored (Jacob and Joseph in Egypt)

1:23

12. รูปภาพ 12 Job is Restored (Jacob and Joseph in Egypt)

รูปภาพ 13 Abraham leaves His Home (Baby Moses)

1:16

13. รูปภาพ 13 Abraham leaves His Home (Baby Moses)

รูปภาพ 14 Abraham and Lot (Moses and the Burning Bush)

1:06

14. รูปภาพ 14 Abraham and Lot (Moses and the Burning Bush)

รูปภาพ 15 Abraham Meets the King of Peace (Moses Returns to the King)

1:33

15. รูปภาพ 15 Abraham Meets the King of Peace (Moses Returns to the King)

รูปภาพ 16 Abraham Counts the Stars (The Sacrificed Lamb)

1:16

16. รูปภาพ 16 Abraham Counts the Stars (The Sacrificed Lamb)

รูปภาพ 17 The Baby Ishmael (Through the Sea)

1:31

17. รูปภาพ 17 The Baby Ishmael (Through the Sea)

รูปภาพ 18 Sarah laughs (Food and Water in the Desert)

1:31

18. รูปภาพ 18 Sarah laughs (Food and Water in the Desert)

รูปภาพ 19 Abraham Prays for Sodom (Moses on the Mountain of God)

1:38

19. รูปภาพ 19 Abraham Prays for Sodom (Moses on the Mountain of God)

รูปภาพ 20 Abraham’s Sacrifice (The Snake on the Pole)

1:31

20. รูปภาพ 20 Abraham’s Sacrifice (The Snake on the Pole)

รูปภาพ 21 Abraham and His Servant (Jesus Feeds the People)

1:18

21. รูปภาพ 21 Abraham and His Servant (Jesus Feeds the People)

รูปภาพ 22 Jesus is Born (Jesus Speaks with Moses)

1:21

22. รูปภาพ 22 Jesus is Born (Jesus Speaks with Moses)

รูปภาพ 23 The Death of Jesus (Jesus Died for Us)

1:37

23. รูปภาพ 23 The Death of Jesus (Jesus Died for Us)

รูปภาพ 24 Jesus is Alive! (Jesus in Heaven)

1:27

24. รูปภาพ 24 Jesus is Alive! (Jesus in Heaven)

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2010 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง