ข่าวประเสริฐ 1-20 - Nasa Yuwe: Occidente

Is this recording useful?

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: C38020
ชื่อภาษา: Nasa Yuwe: Occidente

ความยาวของรายการ: 52:40

Cristo, Cristo pronto volverá (เพลง)

3:36

1. Cristo, Cristo pronto volverá (เพลง)

Introducción (คำแนะนำ)

0:36

2. Introducción (คำแนะนำ)

Cuadro 1 “Antes de la creación” (รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล)

0:51

3. Cuadro 1 “Antes de la creación” (รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล)

Cuadro 2 “Dios habla” (รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า)

0:46

4. Cuadro 2 “Dios habla” (รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า)

Cuadro 3 “La creación´ (รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง)

1:19

5. Cuadro 3 “La creación´ (รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง)

Cuadro 4 “Adán y Eva” (รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา)

4:29

6. Cuadro 4 “Adán y Eva” (รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา)

Cuadro 5 “Caín y Abel” (รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล)

2:54

7. Cuadro 5 “Caín y Abel” (รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล)

Cuadro 6 “El arca de Noé” (รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์)

3:01

8. Cuadro 6 “El arca de Noé” (รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์)

Cuadro 7 “El diluvio” (รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก)

2:58

9. Cuadro 7 “El diluvio” (รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก)

Cuadro 8 “Abraham, Sara e Isaac” (รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค)

1:35

10. Cuadro 8 “Abraham, Sara e Isaac” (รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค)

Cuadro 9 “Moisés y la Ley de Dios” (รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า)

1:30

11. Cuadro 9 “Moisés y la Ley de Dios” (รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า)

Cuadro 10 “Los diez mandamientos” (รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ)

3:48

12. Cuadro 10 “Los diez mandamientos” (รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ)

Cuadro 11  “Sacrificios por pecados” (รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป)

1:36

13. Cuadro 11 “Sacrificios por pecados” (รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป)

Cuadro 12 “El ángel, María y José” (รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้)

3:01

14. Cuadro 12 “El ángel, María y José” (รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้)

Cuadro 13 “El nacimiento de Jesús” (รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู)

2:04

15. Cuadro 13 “El nacimiento de Jesús” (รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู)

Cuadro 14 “Jesús como maestro” (รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์)

2:02

16. Cuadro 14 “Jesús como maestro” (รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์)

Cuadro 15 “Los Milagros de Jesús” (รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์)

1:43

17. Cuadro 15 “Los Milagros de Jesús” (รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์)

Cuadro 16 “Jesús es torturado” (รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์)

2:43

18. Cuadro 16 “Jesús es torturado” (รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์)

Cuadro 17 “Jesús muere” (รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน)

2:27

19. Cuadro 17 “Jesús muere” (รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน)

Cuadro 18 “La resurrección” (รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย)

2:14

20. Cuadro 18 “La resurrección” (รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย)

Cuadro 19 “Tomás cree” (รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ)

1:48

21. Cuadro 19 “Tomás cree” (รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ)

Cuadro 20 “La ascensión” (รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์)

3:01

22. Cuadro 20 “La ascensión” (รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์)

Secase la hierva (เพลง)

2:16

23. Secase la hierva (เพลง)

Anuncios (คําแนะนํา)

0:11

24. Anuncios (คําแนะนํา)

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2009 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง