ข่าวประเสริฐ 1-20 - Nasioi: Kongara

Is this recording useful?

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: C19800
ชื่อภาษา: Nasioi: Kongara

ความยาวของรายการ: 59:39

รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล

1:06

1. รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล

Tenkyu Na Biknem

0:48

2. Tenkyu Na Biknem

รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า

1:00

3. รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า

Yumi Kristen Mas Ritim

0:43

4. Yumi Kristen Mas Ritim

รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง

1:38

5. รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง

Papa God

1:36

6. Papa God

รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา

1:37

7. รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา

Sapos Yu Laik

1:22

8. Sapos Yu Laik

รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล

1:46

9. รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล

Nogut, Nogut

0:51

10. Nogut, Nogut

รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์

1:55

11. รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์

รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก

1:23

12. รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก

Jisas Helpim

1:12

13. Jisas Helpim

รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค

1:56

14. รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค

God Em Wok

1:27

15. God Em Wok

รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า

1:15

16. รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า

รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ

1:38

17. รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ

Mi Laikim Tumas

1:13

18. Mi Laikim Tumas

รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป

1:36

19. รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป

Mi Kam

1:13

20. Mi Kam

Kam Klostu

1:19

21. Kam Klostu

Mi Kam Autsait

0:43

22. Mi Kam Autsait

รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้

2:27

23. รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้

รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู

2:01

24. รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู

Jisas Laikim Olgeta

1:22

25. Jisas Laikim Olgeta

รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์

1:54

26. รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์

รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์

2:07

27. รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์

Lukim Jisas

1:24

28. Lukim Jisas

รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์

2:47

29. รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์

Tenkyu God

1:17

30. Tenkyu God

รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน

2:59

31. รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน

Jesus Hetman

0:38

32. Jesus Hetman

รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

1:34

33. รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

Jisas I Stap Laip

1:19

34. Jisas I Stap Laip

รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ

1:49

35. รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ

Mi Yet Mi Rot

1:21

36. Mi Yet Mi Rot

รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

3:02

37. รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

Yu Putim Han

1:14

38. Yu Putim Han

Jisas Bai Kam

0:47

39. Jisas Bai Kam

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1977 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง