ข่าวประเสริฐ 1-20, เพลง - Kuanua

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: C19531
ชื่อภาษา: Kuanua

ความยาวของรายการ: 1:23:46

รูปภาพ 1

รูปภาพ 1

Thanksgiving for Creation

Thanksgiving for Creation

รูปภาพ 2

รูปภาพ 2

Calling People to Hear

Calling People to Hear

รูปภาพ 3

รูปภาพ 3

God of Our Father

God of Our Father

รูปภาพ 4

รูปภาพ 4

How Sweet the Name of Jesus

How Sweet the Name of Jesus

รูปภาพ 5

รูปภาพ 5

รูปภาพ 6

รูปภาพ 6

รูปภาพ 7

รูปภาพ 7

รูปภาพ 8

รูปภาพ 8

รูปภาพ 9

รูปภาพ 9

รูปภาพ 10

รูปภาพ 10

รูปภาพ 11

รูปภาพ 11

รูปภาพ 12

รูปภาพ 12

รูปภาพ 13

รูปภาพ 13

รูปภาพ 14

รูปภาพ 14

รูปภาพ 15

รูปภาพ 15

รูปภาพ 16

รูปภาพ 16

รูปภาพ 17

รูปภาพ 17

รูปภาพ 18

รูปภาพ 18

รูปภาพ 19

รูปภาพ 19

รูปภาพ 20

รูปภาพ 20

รูปภาพ 21

รูปภาพ 21

รูปภาพ 22

รูปภาพ 22

รูปภาพ 23

รูปภาพ 23

รูปภาพ 24

รูปภาพ 24

รูปภาพ 25

รูปภาพ 25

รูปภาพ 26

รูปภาพ 26

รูปภาพ 27

รูปภาพ 27

รูปภาพ 28

รูปภาพ 28

รูปภาพ 29

รูปภาพ 29

Jesus is the Way

Jesus is the Way

รูปภาพ 30

รูปภาพ 30

รูปภาพ 31

รูปภาพ 31

รูปภาพ 32

รูปภาพ 32

รูปภาพ 33

รูปภาพ 33

Have I Not Told You

Have I Not Told You

รูปภาพ 34

รูปภาพ 34

รูปภาพ 35

รูปภาพ 35

รูปภาพ 36

รูปภาพ 36

รูปภาพ 37

รูปภาพ 37

รูปภาพ 38

รูปภาพ 38

รูปภาพ 39

รูปภาพ 39

รูปภาพ 40

รูปภาพ 40

You Come with Me to Heaven

You Come with Me to Heaven

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

This recording is not currently available online.

If you would like to register an interest in having this recording published online, you can There are currently 2 votes for this program.

Copyright © 1980 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง