ผู้รับใช้ของพระเจ้า - Khmer

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: A74835
ชื่อภาษา: Khmer

ความยาวของรายการ: 34:39

Music ▪ คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. A Family Flees from Famine

2:29

1. Music ▪ คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. A Family Flees from Famine

รูปภาพ 2. Naomi and Ruth Return to Israel

1:26

2. รูปภาพ 2. Naomi and Ruth Return to Israel

รูปภาพ 3. Ruth in The Harvest Field

1:24

3. รูปภาพ 3. Ruth in The Harvest Field

รูปภาพ 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor

1:17

4. รูปภาพ 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor

รูปภาพ 5. Boaz and the Elders of Bethlehem

1:20

5. รูปภาพ 5. Boaz and the Elders of Bethlehem

รูปภาพ 6. Mary and the Angel of God

1:20

6. รูปภาพ 6. Mary and the Angel of God

รูปภาพ 7. Hannah Prays to God

1:18

7. รูปภาพ 7. Hannah Prays to God

รูปภาพ 8. The Child Samuel in the House of God

1:49

8. รูปภาพ 8. The Child Samuel in the House of God

รูปภาพ 9. Samuel Prays for Israel

1:26

9. รูปภาพ 9. Samuel Prays for Israel

รูปภาพ 10. Samuel Anoints Saul with Oil

1:25

10. รูปภาพ 10. Samuel Anoints Saul with Oil

รูปภาพ 11. Saul Tears Samuel's Robe

1:43

11. รูปภาพ 11. Saul Tears Samuel's Robe

รูปภาพ 12. Jesus in the House of God ▪ คำแนะนำ to Part B

2:04

12. รูปภาพ 12. Jesus in the House of God ▪ คำแนะนำ to Part B

รูปภาพ 13. David, The Brave Shepherd

1:06

13. รูปภาพ 13. David, The Brave Shepherd

รูปภาพ 14. David and the Giant

1:19

14. รูปภาพ 14. David and the Giant

รูปภาพ 15. Saul Tries to Kill David

1:12

15. รูปภาพ 15. Saul Tries to Kill David

รูปภาพ 16. David Spares Saul's Life

1:21

16. รูปภาพ 16. David Spares Saul's Life

รูปภาพ 17. David is Made King

1:10

17. รูปภาพ 17. David is Made King

รูปภาพ 18. David and Bathsheba

1:16

18. รูปภาพ 18. David and Bathsheba

รูปภาพ 19. A House for God

1:20

19. รูปภาพ 19. A House for God

รูปภาพ 20. Jesus Comes into Jerusalem

1:22

20. รูปภาพ 20. Jesus Comes into Jerusalem

รูปภาพ 21. The Birds Feed Elijah

1:13

21. รูปภาพ 21. The Birds Feed Elijah

รูปภาพ 22. Elijah and the Fire of God

1:23

22. รูปภาพ 22. Elijah and the Fire of God

รูปภาพ 23. Elijah Goes to Heaven

1:06

23. รูปภาพ 23. Elijah Goes to Heaven

รูปภาพ 24. Elijah with Jesus and Moses ▪ Music

1:38

24. รูปภาพ 24. Elijah with Jesus and Moses ▪ Music

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright Status Uncertain. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง