ชัยชนะโดยพระเจ้า - Zande

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 82777
ชื่อภาษา: Zande

ความยาวของรายการ: 57:21

LLL 3 Victory through GOD - Track 1

1:58

1. LLL 3 Victory through GOD - Track 1

LLL 3 Victory through GOD - Track 2

2:58

2. LLL 3 Victory through GOD - Track 2

LLL 3 Victory through GOD - Track 3

1:52

3. LLL 3 Victory through GOD - Track 3

LLL 3 Victory through GOD - Track 4

2:12

4. LLL 3 Victory through GOD - Track 4

LLL 3 Victory through GOD - Track 5

2:21

5. LLL 3 Victory through GOD - Track 5

LLL 3 Victory through GOD - Track 6

1:53

6. LLL 3 Victory through GOD - Track 6

LLL 3 Victory through GOD - Track 7

2:49

7. LLL 3 Victory through GOD - Track 7

LLL 3 Victory through GOD - Track 8

2:46

8. LLL 3 Victory through GOD - Track 8

LLL 3 Victory through GOD - Track 9

2:17

9. LLL 3 Victory through GOD - Track 9

LLL 3 Victory through GOD - Track 10

2:17

10. LLL 3 Victory through GOD - Track 10

LLL 3 Victory through GOD - Track 11

1:35

11. LLL 3 Victory through GOD - Track 11

LLL 3 Victory through GOD - Track 12

2:51

12. LLL 3 Victory through GOD - Track 12

LLL 3 Victory through GOD - Track 13

2:49

13. LLL 3 Victory through GOD - Track 13

LLL 3 Victory through GOD - Track 14

3:06

14. LLL 3 Victory through GOD - Track 14

LLL 3 Victory through GOD - Track 15

1:54

15. LLL 3 Victory through GOD - Track 15

LLL 3 Victory through GOD - Track 16

2:00

16. LLL 3 Victory through GOD - Track 16

LLL 3 Victory through GOD - Track 17

1:49

17. LLL 3 Victory through GOD - Track 17

LLL 3 Victory through GOD - Track 18

2:16

18. LLL 3 Victory through GOD - Track 18

LLL 3 Victory through GOD - Track 19

2:13

19. LLL 3 Victory through GOD - Track 19

LLL 3 Victory through GOD - Track 20

1:16

20. LLL 3 Victory through GOD - Track 20

LLL 3 Victory through GOD - Track 21

11:59

21. LLL 3 Victory through GOD - Track 21

Included in this program

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 3: Victory through GOD

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 3: Victory through GOD

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1993 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง