เริ่มต้นกับพระเจ้า - Hausa

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 74543
ชื่อภาษา: Hausa

ความยาวของรายการ: 59:01

คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ

2:42

1. คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ

รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม

1:40

2. รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม

รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน

1:39

3. รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน

รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน

1:53

4. รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน

เพลง 2: Adam & Eve ▪ รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่

5:31

5. เพลง 2: Adam & Eve ▪ รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่

รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก

1:37

6. รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก

รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า

1:35

7. รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า

รูปภาพที่ 8 หอบาเบล

1:50

8. รูปภาพที่ 8 หอบาเบล

เพลง 1: อธิษฐาน for Forgiveness ▪ รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า

5:31

9. เพลง 1: อธิษฐาน for Forgiveness ▪ รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า

รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า

1:42

10. รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า

รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน

1:55

11. รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน

รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี

1:49

12. รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี

คำแนะนำ and รูปภาพ 13

2:04

13. คำแนะนำ and รูปภาพ 13

รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท

1:24

14. รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท

รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ

1:46

15. รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ

รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า

1:21

16. รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า

รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล

1:38

17. รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล

รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา

1:35

18. รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา

รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม

1:59

19. รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม

รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

1:53

20. รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา

2:09

21. รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา

เพลง 6: God Help Us Do Your Will ▪ รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู

4:14

22. เพลง 6: God Help Us Do Your Will ▪ รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู

รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

2:04

23. รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังพระชนม์อยู่

1:57

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังพระชนม์อยู่

เพลง 4: The Crucifixion Reveals God's Love and Forgiveness

2:54

25. เพลง 4: The Crucifixion Reveals God's Love and Forgiveness

เพลง 1: Let Us Love God With All Our Hearts

2:27

26. เพลง 1: Let Us Love God With All Our Hearts

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1993 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง