ชัยชนะโดยพระเจ้า - Wandala: Gamargu

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 66362
ชื่อภาษา: Wandala: Gamargu

ความยาวของรายการ: 35:02

Huda-aaha a zhaga dan fuwe ge waya [รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

2:14

1. Huda-aaha a zhaga dan fuwe ge waya [รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

Tara Nawmi antara Rute eptsarertsa [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

1:35

2. Tara Nawmi antara Rute eptsarertsa [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

Rute a ja gawashaya am fahe [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

1:43

3. Rute a ja gawashaya am fahe [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

Tara Rute antar Boaz tam fahe [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

1:28

4. Tara Rute antar Boaz tam fahe [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

Boaz tan male-aaha emnde a Bethleheme [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

1:22

5. Boaz tan male-aaha emnde a Bethleheme [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

Mari tan Malika Yaka daada [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

1:20

6. Mari tan Malika Yaka daada [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

Hanna a yala Dadaamiya [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

1:08

7. Hanna a yala Dadaamiya [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

Samiyel egdzere am mashidiya [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

1:38

8. Samiyel egdzere am mashidiya [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

Samiyel a yala dadaamiyala adaba emnede a Isra ila [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

1:36

9. Samiyel a yala dadaamiyala adaba emnede a Isra ila [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

Samiyel a puwar waye sleksine ge Sawlu [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

0:57

10. Samiyel a puwar waye sleksine ge Sawlu [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

Sawlu a tatanahe nanyuwa ge Samiyel [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

1:22

11. Sawlu a tatanahe nanyuwa ge Samiyel [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

Yesu am tcheuntche [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

1:50

12. Yesu am tcheuntche [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

Dawda suni midala dawalire [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

1:31

13. Dawda suni midala dawalire [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

Dawda tan sle gwarda [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

1:26

14. Dawda tan sle gwarda [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

Saulu a kata ja shifa Dawda [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

1:19

15. Saulu a kata ja shifa Dawda [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

Dawda a Zan varhe ge Sawlu [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

1:35

16. Dawda a Zan varhe ge Sawlu [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

Dawda gavge slekse [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

1:28

17. Dawda gavge slekse [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

Dawda tan Bath sheba [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

1:01

18. Dawda tan Bath sheba [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

Tchurtche palle ge dadaamiyala [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

1:21

19. Tchurtche palle ge dadaamiyala [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

Yesu a eptsa a dem urusalima [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

1:21

20. Yesu a eptsa a dem urusalima [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

Yiya-aaha ta gela Eliya [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

1:09

21. Yiya-aaha ta gela Eliya [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

Eliya antara kara dadaamiya [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

1:00

22. Eliya antara kara dadaamiya [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

Eliya zlazlala a dem Samaya [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

1:20

23. Eliya zlazlala a dem Samaya [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Tara Eliya tan Yesu ira Mussa [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

2:18

24. Tara Eliya tan Yesu ira Mussa [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2019 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง