ชัยชนะโดยพระเจ้า - Roglai, Southern

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 66177
ชื่อภาษา: Roglai, Southern

ความยาวของรายการ: 36:24

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ [คำแนะนำ]

0:30

1. Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ [คำแนะนำ]

Rùp 1: Dua adơi sơai [รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

1:23

2. Rùp 1: Dua adơi sơai [รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

1:35

3. Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

1:19

4. Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

1:17

5. Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

1:12

6. Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

1:10

7. Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

1:16

8. Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

1:48

9. Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

1:35

10. Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

0:58

11. Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

1:13

12. Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

2:18

13. Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

1:34

14. Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

1:17

15. Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

1:18

16. Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

1:29

17. Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

1:41

18. Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

1:08

19. Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

1:34

20. Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

1:48

21. Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

1:12

22. Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

1:39

23. Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

1:44

24. Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

2:13

25. Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง