ชัยชนะโดยพระเจ้า - Kanuri

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 66060
ชื่อภาษา: Kanuri

ความยาวของรายการ: 25:01

Yusuwa amalekakiriyono [เพลง ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

1:26

1. Yusuwa amalekakiriyono [เพลง ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

Am Irintama kurma awa suro canan daaa [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

1:20

2. Am Irintama kurma awa suro canan daaa [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

Am Israel kumodu falza [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

0:54

3. Am Israel kumodu falza [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

wuti danga jericoye [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

1:12

4. wuti danga jericoye [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

Israel Tcoso fun Aiye [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

0:44

5. Israel Tcoso fun Aiye [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

Sahara Akanye [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

0:50

6. Sahara Akanye [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

Kawusu kintawa daza [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

0:54

7. Kawusu kintawa daza [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

Yusuwa kam sam so kira guljin [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

1:26

8. Yusuwa kam sam so kira guljin [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

Debora Allayero manajin [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

0:57

9. Debora Allayero manajin [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

Allah sisera nzrutaro mazi [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

0:42

10. Allah sisera nzrutaro mazi [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

Jael sisera Tchedzi [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

0:54

11. Jael sisera Tchedzi [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

Israel kaya yesa Alla zazakada [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

1:53

12. Israel kaya yesa Alla zazakada [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

Gedeon malays Allah ya [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

1:12

13. Gedeon malays Allah ya [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

Gedeon sanam bannazi [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

0:50

14. Gedeon sanam bannazi [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

Sojaa gedeon ye inji shasa [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

1:04

15. Sojaa gedeon ye inji shasa [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

A Gedeon madinuwa diriza [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

0:57

16. A Gedeon madinuwa diriza [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

Samson ngam kura tshezo [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

0:52

17. Samson ngam kura tshezo [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

Samson kulu falistinye kanna Tuskano ba kamu [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

0:44

18. Samson kulu falistinye kanna Tuskano ba kamu [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

Filistinso kundi samson ye kamzan [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

0:51

19. Filistinso kundi samson ye kamzan [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

Samson filistin Chezo [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

0:55

20. Samson filistin Chezo [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

Isa iblissa duwono [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

1:03

21. Isa iblissa duwono [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

Isaye gurdoma suro fato kimaye duwono [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

0:55

22. Isaye gurdoma suro fato kimaye duwono [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

Citi Isa kirmu lan [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

0:58

23. Citi Isa kirmu lan [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Soji Allaye [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

1:28

24. Soji Allaye [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง