ชัยชนะโดยพระเจ้า - Kinyisanzu

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65716
ชื่อภาษา: Kinyisanzu

ความยาวของรายการ: 1:29:24

Utongeeli ♦ Uyoshwa Akikuwa Mbita Ni Ameleki [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

3:04

1. Utongeeli ♦ Uyoshwa Akikuwa Mbita Ni Ameleki [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

Iapeeli Aiosukile Ne Matunda Kupuma Kukanani [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

4:28

2. Iapeeli Aiosukile Ne Matunda Kupuma Kukanani [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

Iana Aisilaeli Aeaputie Umongo Wa Yolodan [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

3:28

3. Iana Aisilaeli Aeaputie Umongo Wa Yolodan [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

Ukuta Wa Yeliko Aeugwee [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

4:30

4. Ukuta Wa Yeliko Aeugwee [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

Iasilaeli Aeaduile Iantu Akumusi Wa Ai [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

4:04

5. Iasilaeli Aeaduile Iantu Akumusi Wa Ai [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

Hukumu Angwa Akan [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

4:03

6. Hukumu Angwa Akan [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

Ilyoa Nu Ngweli Ae Imekile [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

3:16

7. Ilyoa Nu Ngweli Ae Imekile [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

Uyoshwa Ukualanga Iantu Isilaeli [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

4:55

8. Uyoshwa Ukualanga Iantu Isilaeli [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

Udebola Ukumpa Umooyo Ubalaka [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

3:29

9. Udebola Ukumpa Umooyo Ubalaka [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

Itunda Ukumuaelya Ubalaka Kumukua Usisela [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

2:12

10. Itunda Ukumuaelya Ubalaka Kumukua Usisela [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

Uyaeli WamubulagaUsisela [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

2:13

11. Uyaeli WamubulagaUsisela [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

Lusiku La Kulumbeelya Iana Aisilaeli [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

2:11

12. Lusiku La Kulumbeelya Iana Aisilaeli [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

Gidioni Nu Malaika [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

4:46

13. Gidioni Nu Malaika [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

Ugidioni Ukulibomola Ipoelyo Langwa Baali [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

4:15

14. Ugidioni Ukulibomola Ipoelyo Langwa Baali [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

Ugidioni Niatalishi Akwe Akung'we Mazi [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

3:05

15. Ugidioni Niatalishi Akwe Akung'we Mazi [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

Ugidioni Niatalishi Akwe Aupilimeelya [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

4:27

16. Ugidioni Niatalishi Akwe Aupilimeelya [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

Samusoni Ukumebulaga Ihimba [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

4:41

17. Samusoni Ukumebulaga Ihimba [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

Samusoni Ne Amulula [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

3:00

18. Samusoni Ne Amulula [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

Iafilisiti Aeazua Intumbe Yangwa Samusoni [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

7:17

19. Iafilisiti Aeazua Intumbe Yangwa Samusoni [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

Usamusoni Ukuabulaga Iafilisiti [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

3:51

20. Usamusoni Ukuabulaga Iafilisiti [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

Uyesu Ukuazunsa Iapepo Niabee [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

3:30

21. Uyesu Ukuazunsa Iapepo Niabee [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

Uyesu Ukuazunsa Ituma Biashala [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

1:49

22. Uyesu Ukuazunsa Ituma Biashala [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

Uyesu Auhembuukile Panyambele Akusha [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

2:48

23. Uyesu Auhembuukile Panyambele Akusha [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Talishi Angwi Tunda [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

3:49

24. Talishi Angwi Tunda [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง