ชัยชนะโดยพระเจ้า - Kirangi

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65707
ชื่อภาษา: Kirangi

ความยาวของรายการ: 1:19:36

Mulongoryo ♦ Yoshua Yoreta Nkondo Na Vameleki [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

3:12

1. Mulongoryo ♦ Yoshua Yoreta Nkondo Na Vameleki [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

Vurikiriri Vohinduka Na Ndiwa Kufuma Kanani [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

4:36

2. Vurikiriri Vohinduka Na Ndiwa Kufuma Kanani [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

Vantu Va Israeli Vofirira Ibote Yoridani [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

3:41

3. Vantu Va Israeli Vofirira Ibote Yoridani [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

Lukanda Lwa Yeriko Lwawiya [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

4:34

4. Lukanda Lwa Yeriko Lwawiya [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

Israeli Vasinda Vantu Va Muji Wa Ai [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

3:42

5. Israeli Vasinda Vantu Va Muji Wa Ai [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

Ulamu Wa Akani [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

3:57

6. Ulamu Wa Akani [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

Mwasu Na Mweri Wija Wima [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

3:22

7. Mwasu Na Mweri Wija Wima [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

Yoshua Evahera Usia Vantu Va Israeli [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

4:14

8. Yoshua Evahera Usia Vantu Va Israeli [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

Debora Emutia Moyo Baraka [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

2:59

9. Debora Emutia Moyo Baraka [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

Muluungu Emusaidira Baraka Kumuvaa Sisera [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

2:05

10. Muluungu Emusaidira Baraka Kumuvaa Sisera [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

Yaeli Emulaha Sisera [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

2:02

11. Yaeli Emulaha Sisera [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

Ngovi Ja Vana Va Israeli [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

1:52

12. Ngovi Ja Vana Va Israeli [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

Gidioni Na Murimu Muja [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

4:21

13. Gidioni Na Murimu Muja [รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

Gidioni Asumbula Madhabahu Ya Baali [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

3:39

14. Gidioni Asumbula Madhabahu Ya Baali [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

Gidioni Na Askari Vachwe Vonywa Maji [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

3:01

15. Gidioni Na Askari Vachwe Vonywa Maji [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

Gidioni Na Askari Vachwe Varingira Nkambi Ya Vamidiani [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

3:54

16. Gidioni Na Askari Vachwe Varingira Nkambi Ya Vamidiani [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

Samsoni Ulaha Simba [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

3:54

17. Samsoni Ulaha Simba [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

Samsoni Na Munju Jiri Na Moto [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

2:19

18. Samsoni Na Munju Jiri Na Moto [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

Vafilisti Vaheta Njwiri Ja Samsoni [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

5:24

19. Vafilisti Vaheta Njwiri Ja Samsoni [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

Samsoni Ekuvamarikira Vafilisti [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

3:11

20. Samsoni Ekuvamarikira Vafilisti [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

Yesu Ekimbiriya Mirimo Yaviya [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

2:35

21. Yesu Ekimbiriya Mirimo Yaviya [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

Yesu Yovakibirya Vememi Iyombe [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

1:36

22. Yesu Yovakibirya Vememi Iyombe [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

Yesu Inuka Mbiriri Hantu Aija Akwire [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

2:01

23. Yesu Inuka Mbiriri Hantu Aija Akwire [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Askari Va Mulungu [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

3:10

24. Askari Va Mulungu [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง