ชัยชนะโดยพระเจ้า - Luyia: Tachoni

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65595
ชื่อภาษา: Luyia: Tachoni

ความยาวของรายการ: 39:22

Okhumanyana Eluveka A ♦ Wele Mulayi Yakhonya va Israel Okhukura Avasuku Vavo Vosi [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

2:04

1. Okhumanyana Eluveka A ♦ Wele Mulayi Yakhonya va Israel Okhukura Avasuku Vavo Vosi [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

Avayoti Nende Amatunda ka Canani [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

1:58

2. Avayoti Nende Amatunda ka Canani [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

Avandu va Israel Okhwambukha Mumuchela [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

1:33

3. Avandu va Israel Okhwambukha Mumuchela [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

Lisisi Lia Jericho Liakwa Hasi [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

1:26

4. Lisisi Lia Jericho Liakwa Hasi [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

Israel Valekha Okhurula Ai [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

1:17

5. Israel Valekha Okhurula Ai [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

Likhalakilwa Lia Achan [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

1:33

6. Likhalakilwa Lia Achan [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

Eliuva Nende Omwesi Vya Sukhuma [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

1:27

7. Eliuva Nende Omwesi Vya Sukhuma [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

Jushua Yevalila Avandu [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

1:51

8. Jushua Yevalila Avandu [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

Deborah Yalomaloma Khu Bwiyango Bwa Wele Mulayi [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

1:46

9. Deborah Yalomaloma Khu Bwiyango Bwa Wele Mulayi [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

Wele Mulayi Yakhonya Okhukhaya [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

1:23

10. Wele Mulayi Yakhonya Okhukhaya [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

Jael Wera Sisera [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

1:20

11. Jael Wera Sisera [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

Israel Vekhoya [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

1:52

12. Israel Vekhoya [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

Okhumanyana Eluveka B ♦ Gideon Nende Yingolosi ya Wele Mulayi [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

2:16

13. Okhumanyana Eluveka B ♦ Gideon Nende Yingolosi ya Wele Mulayi [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

Gideon Yononiia Evifwanane [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

1:16

14. Gideon Yononiia Evifwanane [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

Avalaitiriani va Gideon Vanywa Amachi [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

1:29

15. Avalaitiriani va Gideon Vanywa Amachi [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

Avandu va Gideoni Vamukara Mulumako Lwa Midiani [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

1:48

16. Avandu va Gideoni Vamukara Mulumako Lwa Midiani [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

Samson Yera Enyatuni [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

1:37

17. Samson Yera Enyatuni [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

Samson Nende Eving’an’ga Vilayichanga [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

1:14

18. Samson Nende Eving’an’ga Vilayichanga [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

Ava Philistini Vakhaluka Liswi Lia Samson [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

1:30

19. Ava Philistini Vakhaluka Liswi Lia Samson [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

Samson Yavunia Ava Philistini [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

1:44

20. Samson Yavunia Ava Philistini [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

Yeso Yakhuma Ofusieno [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

1:10

21. Yeso Yakhuma Ofusieno [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

Yeso Yakhunga Avandu Vubwoni [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

1:45

22. Yeso Yakhunga Avandu Vubwoni [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

Yeso Omulamu Okhurula Mwifwa [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

1:45

23. Yeso Omulamu Okhurula Mwifwa [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Chindang’unywe Cha Yeso [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

2:06

24. Chindang’unywe Cha Yeso [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง