ชัยชนะโดยพระเจ้า - Mabaan

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65388
ชื่อภาษา: Mabaan

ความยาวของรายการ: 39:21

Gena n̄amu ♦ Jͻciwa Bala Nowi Iki ma Amalɛkayn [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

1:50

1. Gena n̄amu ♦ Jͻciwa Bala Nowi Iki ma Amalɛkayn [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข]

Jang Tͻlgɛl Amatan Maban Kanan [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

1:44

2. Jang Tͻlgɛl Amatan Maban Kanan [รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน]

Ma Icrayil Tol Jiendiji [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

1:30

3. Ma Icrayil Tol Jiendiji [รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน]

Kan̄ Ban Jeriko Dɛmmin In̄o [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

1:38

4. Kan̄ Ban Jeriko Dɛmmin In̄o [รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง]

Ma Icrayil Buoni ma Ay Tuoŋti [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

1:26

5. Ma Icrayil Buoni ma Ay Tuoŋti [รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย]

Godan Achan [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

1:15

6. Godan Achan [รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน]

Oŋ Waŋɛ Xi Paan Bala Yͻͻd Men [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

1:32

7. Oŋ Waŋɛ Xi Paan Bala Yͻͻd Men [รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง]

Jͻciwa Bala Mieti ma [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

2:19

8. Jͻciwa Bala Mieti ma [รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน]

Dibͻͻra Bala Mieti ma Icrayil te Juaŋo [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

1:57

9. Dibͻͻra Bala Mieti ma Icrayil te Juaŋo [รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า]

Juaŋ ma Mayɛ Xi Maka Ban Cicera Buoni ma [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

1:36

10. Juaŋ ma Mayɛ Xi Maka Ban Cicera Buoni ma [รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา]

Jawil Cicera Noŋɛ [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

1:25

11. Jawil Cicera Noŋɛ [รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา]

Ma Icrayil Bala Noŋi Yom n̄ͻͻno [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

2:02

12. Ma Icrayil Bala Noŋi Yom n̄ͻͻno [รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ]

Gena n̄amu ♦ Gidien Xi Malɛɛka Juaŋo [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

1:43

13. Gena n̄amu ♦ Gidien Xi Malɛɛka Juaŋo [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า]

Gidien Pͻyama Morki Lɛŋnɛ In̄ɛ [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

1:46

14. Gidien Pͻyama Morki Lɛŋnɛ In̄ɛ [รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ]

Taggan Gidien Bala Moti Piego [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

1:24

15. Taggan Gidien Bala Moti Piego [รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ]

Taggan Gidien Ban Midiayan Yugiyͻ [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

1:45

16. Taggan Gidien Ban Midiayan Yugiyͻ [รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน]

Camcuun Jiɛl Noŋɛ [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

1:39

17. Camcuun Jiɛl Noŋɛ [รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต]

Camcuun Xi Wɛɛka Tonnɛ Ɛkɛ Maan̄o [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

1:14

18. Camcuun Xi Wɛɛka Tonnɛ Ɛkɛ Maan̄o [รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง]

Ma Pɛlicitin Jiey Camcuun ŋuodi [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

1:47

19. Ma Pɛlicitin Jiey Camcuun ŋuodi [รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน]

Camcuun Ban Pɛlicitin Lɛŋnɛ In̄ͻ [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

1:39

20. Camcuun Ban Pɛlicitin Lɛŋnɛ In̄ͻ [รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย]

Yaccu Boŋka Yɛyin ŋuͻinɛ Bora te Wͻnti [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

1:10

21. Yaccu Boŋka Yɛyin ŋuͻinɛ Bora te Wͻnti [รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว]

Yaccu Maka Yɛyin ŋuͻinɛ Bora [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

1:18

22. Yaccu Maka Yɛyin ŋuͻinɛ Bora [รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว]

Yaccu Jͻŋŋin n̄aalͻ te Lienti Tɛɛti [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

1:47

23. Yaccu Jͻŋŋin n̄aalͻ te Lienti Tɛɛti [รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Ackan Juaŋo [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

1:46

24. Ackan Juaŋo [รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง