พระคำแห่งชีวิต w/ NOOTKA: Nitinat - Nootka

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

รหัสรายการ: 6150
ชื่อภาษา: Nootka

ความยาวของรายการ: 57:57

Are You Afraid?

2:48

1. Are You Afraid?

Who is He?

2:25

2. Who is He?

Jesus Calms the Storm

2:56

3. Jesus Calms the Storm

The Resurrection

3:04

4. The Resurrection

The New Birth

3:32

5. The New Birth

Parable of the Sower

3:20

6. Parable of the Sower

Oh, How I Love Jesus

0:47

7. Oh, How I Love Jesus (Nootka: Nitinat)

How to Walk the Jesus Road

2:59

8. How to Walk the Jesus Road

Justification - 1

3:24

9. Justification - 1

Justification - 2

3:38

10. Justification - 2

Blessed Assurance

0:34

11. Blessed Assurance (Nootka: Nitinat)

Peter Leaves Jesus

3:13

12. Peter Leaves Jesus (Nootka: Nitinat)

Blessed Assurance

0:34

13. Blessed Assurance (Nootka: Nitinat)

The Second Coming

3:18

14. The Second Coming

Praise

2:13

15. Praise (Nootka: Nitinat)

God's Commands for His Children

3:02

16. God's Commands for His Children

Praying is Talking to God

3:19

17. Praying is Talking to God

Parable of the Sower

3:21

18. Parable of the Sower

A New Nature

2:41

19. A New Nature

The Rich Man and Lazarus

3:02

20. The Rich Man and Lazarus

Blessed Assurance

0:34

21. Blessed Assurance (Nootka: Nitinat)

Praise

2:12

22. Praise (Nootka: Nitinat)

Oh, How I Love Jesus

0:49

23. Oh, How I Love Jesus (Nootka: Nitinat)

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1982 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง